Mange synder bare for å kunne nyte angeren.


mange-synder-bare-for-å-kunne-nyte-angeren
sacha guitrymangesynderbareforkunnenyteangerenmange syndersynder barebare forå kunnekunne nytenyte angerenmange synder baresynder bare forbare for åfor å kunneå kunne nytekunne nyte angerenmange synder bare forsynder bare for åbare for å kunnefor å kunne nyteå kunne nyte angerenmange synder bare for åsynder bare for å kunnebare for å kunne nytefor å kunne nyte angeren

Det fins mange musikere, men bare én Beethoven; mange malere, men bare én Michelangelo; mange fotballspillere, men bare én Pele. -Pelé
det-fins-mange-musikere-men-bare-én-beethoven-mange-malere-men-bare-én-michelangelo-mange-fotballspillere-men-bare-én-pele
De åndelige synder er grovere enn kjødets synder. -Synd
de-åndelige-synder-er-grovere-enn-kjødets-synder
Mange mennesker setter heller sin ære i å angre sine synder enn i å unngå dem. -Georg Christoph Lichtenberg
mange-mennesker-setter-heller-ære-i-å-angre-sine-synder-enn-i-å-unngå-dem
Å nyte og å la andre nyte, uten å skade verken seg selv eller andre: det tror jeg er summen av moralen. -Moral
Å-nyte-og-å-andre-nyte-uten-å-skade-verken-seg-selv-eller-andre-det-tror-jeg-er-summen-av-moralen
Synd ligger bare i å skade andre unødvendig. Alle andre «synder» er oppdiktet tøv. -Synd
synd-ligger-bare-i-å-skade-andre-ødvendig-alle-andre-synder-er-oppdiktet-tøv
Om bare ungdommen visste, om bare alderdommen kunne. -Henri Estienne
om-bare-ungdommen-visste-om-bare-alderdommen-kunne