Mange kloke ord blir sagt i spøk. Dessverre blir i langt høyere grad dumme ord sagt i fullt alvor.


mange-kloke-ord-blir-sagt-i-spøk-dessverre-blir-i-langt-høyere-grad-dumme-ord-sagt-i-fullt-alvor
søren kierkegaardmangeklokeordblirsagtspøkdessverrelangthøyeregraddummefulltalvormange klokeord blirblir sagtsagt ii spøkdessverre blirblir ii langtlangt høyerehøyere gradgrad dummeord sagtsagt ii fulltfullt alvormange kloke ordkloke ord blirord blir sagtblir sagt isagt i spøkdessverre blir iblir i langti langt høyerelangt høyere gradhøyere grad dummegrad dumme orddumme ord sagtord sagt isagt i fullti fullt alvormange kloke ord blirkloke ord blir sagtord blir sagt iblir sagt i spøkdessverre blir i langtblir i langt høyerei langt høyere gradlangt høyere grad dummehøyere grad dumme ordgrad dumme ord sagtdumme ord sagt iord sagt i fulltsagt i fullt alvormange kloke ord blir sagtkloke ord blir sagt iord blir sagt i spøkdessverre blir i langt høyereblir i langt høyere gradi langt høyere grad dummelangt høyere grad dumme ordhøyere grad dumme ord sagtgrad dumme ord sagt idumme ord sagt i fulltord sagt i fullt alvor

Barn siterer sjelden feil. Tvert imot gjentar de ofte ord for ord det en ikke burde ha sagt. -Ukjent
barn-siterer-sjelden-feil-tvert-imot-gjentar-ofte-ord-for-ord-det-ikke-burde-sagt
Du blir ikke mester i skriving og lesing før du har vært elev. Det samme gjelder i langt høyere grad kunsten å leve. -Livskunst
du-blir-ikke-mester-i-skriving-og-lesing-før-du-har-vært-elev-det-samme-gjelder-i-langt-høyere-grad-kunsten-å-leve
Du er herre over det ord som ikke er sagt. Det talte ord er herre over deg. -Ord
du-er-herre-over-det-ord-som-ikke-er-sagt-det-talte-ord-er-herre-over-deg
Sagt ord kommer aldri igjen. -Ord
sagt-ord-kommer-aldri-igjen
Å vera til - større ord er ikkje sagt! -Være til
Å-vera-til-større-ord-er-ikkje-sagt
Alle ord er til for å bli sagt, sa gutten, han bannet. -Banning
alle-ord-er-til-for-å-bli-sagt-sa-gutten-han-bannet