Mange kloke kvinner er alene bare fordi de ikke har forstått å skjule sin klokhet.


mange-kloke-kvinner-er-alene-bare-fordi-ikke-har-forstått-å-skjule-klokhet
kvinnermangeklokekvinnereralenebarefordiikkeharforståttskjuleklokhetmange klokekloke kvinnerkvinner erer alenealene barebare fordifordi dede ikkeikke harhar forståttforstått åå skjuleskjule sinsin klokhetmange kloke kvinnerkloke kvinner erkvinner er aleneer alene barealene bare fordibare fordi defordi de ikkede ikke harikke har forståtthar forstått åforstått å skjuleå skjule sinskjule sin klokhetmange kloke kvinner erkloke kvinner er alenekvinner er alene bareer alene bare fordialene bare fordi debare fordi de ikkefordi de ikke harde ikke har forståttikke har forstått åhar forstått å skjuleforstått å skjule sinå skjule sin klokhetmange kloke kvinner er alenekloke kvinner er alene barekvinner er alene bare fordier alene bare fordi dealene bare fordi de ikkebare fordi de ikke harfordi de ikke har forståttde ikke har forstått åikke har forstått å skjulehar forstått å skjule sinforstått å skjule sin klokhet

Mange kvinner gifter seg fordi de er lei av å være alene. Og mange skiller seg av samme grunn. -Hanne Wieder
mange-kvinner-gifter-seg-fordi-er-lei-av-å-være-alene-og-mange-skiller-seg-av-samme-grunn
Mange tror at de er blitt liberale bare fordi de har gitt sin intoleranse et nytt innhold. -Liberalisme
mange-tror-at-er-blitt-liberale-bare-fordi-har-gitt-intoleranse-et-nytt-innhold
Mange kvinner har et godt humør. Simpelthen fordi smil glatter ut rynkene. -Bettina von Hutten
mange-kvinner-har-et-godt-humør-simpelthen-fordi-smil-glatter-ut-rynkene
Mange kvinner er ikke i fyr og flamme, utelukkende fordi de er gift med en ildsluker. -Kvinner
mange-kvinner-er-ikke-i-fyr-og-flamme-utelukkende-fordi-er-gift-med-ildsluker
De toskete har mange morsomme stunder som de kloke ikke forstår seg på ... dette er en slik. -Forståelse
de-toskete-har-mange-morsomme-stunder-som-kloke-ikke-forstår-seg-på-dette-er-slik
Mange ødelegger ferien sin fordi de gjør for mye når de ikke gjør noe. -Konrad Klein
mange-ødelegger-ferien-fordi-gjør-for-mye-når-ikke-gjør-noe