Mange avviser en god idé bare fordi den ikke er deres egen.


mange-avviser-god-idé-bare-fordi-den-ikke-er-deres-egen
idémangeavvisergodidébarefordidenikkeerderesegenmange avviseravviser enen godgod idéidé barebare fordifordi denden ikkeikke erer deresderes egenmange avviser enavviser en goden god idégod idé bareidé bare fordibare fordi denfordi den ikkeden ikke erikke er dereser deres egenmange avviser en godavviser en god idéen god idé baregod idé bare fordiidé bare fordi denbare fordi den ikkefordi den ikke erden ikke er deresikke er deres egenmange avviser en god idéavviser en god idé bareen god idé bare fordigod idé bare fordi denidé bare fordi den ikkebare fordi den ikke erfordi den ikke er deresden ikke er deres egen

I deres grubling kan dere ikke heve dere over deres egen dyktighet eller synke lavere enn deres egne mangler. -Kahlil Gibran
i-deres-grubling-kan-dere-ikke-heve-dere-over-deres-egen-dyktighet-eller-synke-lavere-enn-deres-egne-mangler
Gud går den i møte som søker Ham, og avviser den som avviser Ham. -Hadith
gud-går-den-i-møte-som-søker-ham-og-avviser-den-som-avviser-ham
Det er utrolig mange muligheter i et eventyr, og fordi det er et eventyr, kan altså alt gå an. Det er bare vår egen fantasi som setter grenser. Akkurat som i vikeligheten. -Gudrun Vinsrygg
det-er-utrolig-mange-muligheter-i-et-eventyr-og-fordi-det-er-et-eventyr-kan-altså-alt-gå-an-det-er-bare-vår-egen-fantasi-som-setter-grenser
Brystene mine har en egen karriere. Jeg tror deres går bedre enn min egen. -Jennifer Love Hewitt
brystene-mine-har-egen-karriere-jeg-tror-deres-går-bedre-enn-min-egen
Mange kloke kvinner er alene bare fordi de ikke har forstått å skjule sin klokhet. -Kvinner
mange-kloke-kvinner-er-alene-bare-fordi-ikke-har-forstått-å-skjule-klokhet
Venn deg til å reagere positivt på en ny idé. Begynn med å finne alle grunnene til at den er god. Det vil alltid være folk nok til å fortelle deg hvorfor den ikke er noe tess. -Ukjent
venn-deg-til-å-reagere-positivt-på-ny-idé-begynn-med-å-finne-alle-grunnene-til-at-den-er-god-det-vil-alltid-være-folk-nok-til-å-fortelle-deg