Mang en mann har sin første kone å takke for sin fremgang, og sin fremgang å takke for sin andre kone.


mang-mann-har-første-kone-å-takke-for-fremgang-og-fremgang-å-takke-for-andre-kone
ukjentmangmannharførstekonetakkeforfremgangogfremgangandrekonemang enen mannmann harhar sinsin førsteførste konekone åå takketakke forsin fremgangog sinsin fremgangfremgang åå takketakke forandre konemang en mannen mann harmann har sinhar sin førstesin første koneførste kone åkone å takkeå takke fortakke for sinfor sin fremgangog sin fremgangsin fremgang åfremgang å takkeå takke fortakke for sinfor sin andresin andre konemang en mann haren mann har sinmann har sin førstehar sin første konesin første kone åførste kone å takkekone å takke forå takke for sintakke for sin fremgangog sin fremgang åsin fremgang å takkefremgang å takke forå takke for sintakke for sin andrefor sin andre konemang en mann har sinen mann har sin førstemann har sin første konehar sin første kone åsin første kone å takkeførste kone å takke forkone å takke for sinå takke for sin fremgangog sin fremgang å takkesin fremgang å takke forfremgang å takke for sinå takke for sin andretakke for sin andre kone

En mann elsker sin kjæreste mest, sin kone best og sin mor lengst. -Elske
en-mann-elsker-kjæreste-mest-kone-best-og-mor-lengst
Når en mann åpner bildøren for sin kone, har han enten ny bil eller ny kone. -Philip
når-mann-åpner-bildøren-for-kone-har-han-enten-ny-bil-eller-ny-kone
Ingen mann er helt for sin kone, og ingen kvinne er kone for sin helt. -Kone
ingen-mann-er-helt-for-kone-og-ingen-kvinne-er-kone-for-helt
Ronaldos kone har ikke fulgt sin mann til Spania for å stå på kjøkkenet og avle barn. -Fotball
ronaldos-kone-har-ikke-fulgt-mann-til-spania-for-å-stå-på-kjøkkenet-og-avle-barn
Dyktig kvinne er en krone for sin mann, udugelig kone er som verk i hans ben. -Kone
dyktig-kvinne-er-krone-for-mann-udugelig-kone-er-som-verk-i-hans-ben