Mang en mann ble geni, ble helt, ble dikter, ved den pike han ikke fikk.


mang-mann-ble-geni-ble-helt-ble-dikter-ved-den-pike-han-ikke-fikk
søren kierkegaardmangmannblegeniheltdikterveddenpikehanikkefikkmang enen mannmann bleble genible heltble dikterved denden pikepike hanhan ikkeikke fikkmang en mannen mann blemann ble genived den pikeden pike hanpike han ikkehan ikke fikkmang en mann bleen mann ble genived den pike handen pike han ikkepike han ikke fikkmang en mann ble genived den pike han ikkeden pike han ikke fikk

Jeg lot som om jeg var en jeg ønsket å være helt til jeg ble den personen. Eller han ble meg. -Være seg selv
jeg-lot-som-om-jeg-var-jeg-ønsket-å-være-helt-til-jeg-ble-den-personen-eller-han-ble-meg
Kirken ble etter hvert til en pine for meg, for der ble det preket høyt - jeg har nær sagt: skamløst - om Gud, hva han mener, hva Han gjør. -Kirke
kirken-ble-etter-hvert-til-pine-for-meg-for-der-ble-det-preket-høyt-jeg-har-nær-sagt-skamløst-om-gud-hva-han-mener-hva-han-gjør
Hvis jeg var far og min datter ble forført, ville jeg absolutt ikke la henne i stikken; men ble min sønn journalist, ville jeg anse han som fortapt. -Søren Kierkegaard
hvis-jeg-var-far-og-min-datter-ble-forført-ville-jeg-absolutt-ikke-henne-i-stikken-men-ble-min-sønn-journalist-ville-jeg-anse-han-som-fortapt
Takk Gud for teen! Hva skulle verden gjort uten te? Hvordan kunne den eksistere uten? Jeg er glad jeg ikke ble født før teen ble oppdaget. -Te
takk-gud-for-teen-hva-skulle-verden-gjort-uten-te-hvordan-kunne-den-eksistere-uten-jeg-er-glad-jeg-ikke-ble-født-før-teen-ble-oppdaget