Man vet hva man har, men ikke hva man får.


man-vet-hva-man-har-men-ikke-hva-man-får
fremtidmanvethvamanharmenikkefårman vetvet hvahva manman harmen ikkeikke hvahva manman fårman vet hvavet hva manhva man harmen ikke hvaikke hva manhva man fårman vet hva manvet hva man harmen ikke hva manikke hva man fårman vet hva man harmen ikke hva man får

For å komme seg frem i verden er det ikke avgjørende hva man er, men hva man klarer å innbille sine medmennesker at man er. -Suksess
for-å-komme-seg-frem-i-verden-er-det-ikke-avgjørende-hva-man-er-men-hva-man-klarer-å-innbille-sine-medmennesker-at-man-er
Man kan være herre over hva man gjør, men aldri over hva man føler. -Gustave Flaubert
man-kan-være-herre-over-hva-man-gjør-men-aldri-over-hva-man-føler
Man behøver dog virkelig ikke å gjøre alle og enhver regnskap for hva man leser, og hva man tenker innenfor sine fire vegger. -Henrik Ibsen
man-behøver-dog-virkelig-ikke-å-gjøre-alle-og-enhver-regnskap-for-hva-man-leser-og-hva-man-tenker-innenfor-sine-fire-vegger
Man får sjelden spørsmål om hva man ikke våget å gjøre. -Mot
man-får-sjelden-spørsmål-om-hva-man-ikke-våget-å-gjøre
Hva hjelper det at man får Nobelprisen når man ikke kan late vannet? -Carl Erik Soya
hva-hjelper-det-at-man-får-nobelprisen-når-man-ikke-kan-late-vannet
Det kommer altså ikke an på hva man gjør, men hvordan man gjør det og hva man kaller det. -John Steinbeck
det-kommer-altså-ikke-an-på-hva-man-gjør-men-hvordan-man-gjør-det-og-hva-man-kaller-det