Man trenger styrke for å skjule sine følelser. Man trenger mot for å vise dem.


man-trenger-styrke-for-å-skjule-sine-følelser-man-trenger-mot-for-å-vise-dem
ukjentmantrengerstyrkeforskjulesinefølelsermotvisedemman trengertrenger styrkestyrke forå skjuleskjule sinesine følelserman trengertrenger motmot forå visevise demman trenger styrketrenger styrke forstyrke for åfor å skjuleå skjule sineskjule sine følelserman trenger mottrenger mot formot for åfor å viseå vise demman trenger styrke fortrenger styrke for åstyrke for å skjulefor å skjule sineå skjule sine følelserman trenger mot fortrenger mot for åmot for å visefor å vise demman trenger styrke for åtrenger styrke for å skjulestyrke for å skjule sinefor å skjule sine følelserman trenger mot for åtrenger mot for å visemot for å vise dem

Man trenger styrke for å være tøff. Man trenger mot for å vise ømhet. -Ukjent
man-trenger-styrke-for-å-være-tøff-man-trenger-mot-for-å-vise-ømhet
Man trenger styrke for å stå alene. Man trenger mot for å lene seg mot noen. -Ukjent
man-trenger-styrke-for-å-stå-alene-man-trenger-mot-for-å-lene-seg-mot-noen
Man trenger styrke for å tilpasse seg. Man trenger mot for å være annerledes. -Ukjent
man-trenger-styrke-for-å-tilpasse-seg-man-trenger-mot-for-å-være-annerledes
Man trenger styrke for å elske. Man trenger mot for å la seg bli elsket. -Ukjent
man-trenger-styrke-for-å-elske-man-trenger-mot-for-å-seg-bli-elsket
Man trenger styrke for å være helt sikker. Man trenger mot for å tvile. -Ukjent
man-trenger-styrke-for-å-være-helt-sikker-man-trenger-mot-for-å-tvile
Man trenger styrke for å bære rustning. Man trenger mot for å gå uten. -Ukjent
man-trenger-styrke-for-å-bære-rustning-man-trenger-mot-for-å-gå-uten