Man skal passe seg for ingeniører - de begynner med symaskiner og slutter med atombomber.


man-skal-passe-seg-for-ingeniører-begynner-med-symaskiner-og-slutter-med-atombomber
marcel pagnolmanskalpassesegforingeniørerbegynnermedsymaskinerogslutteratombomberman skalskal passepasse segseg foringeniørerde begynnerbegynner medmed symaskinersymaskiner ogog slutterslutter medmed atombomberman skal passeskal passe segpasse seg forseg for ingeniørerfor ingeniørerde begynnerde begynner medbegynner med symaskinermed symaskiner ogsymaskiner og slutterog slutter medslutter med atombomberman skal passe segskal passe seg forpasse seg for ingeniørerseg for ingeniørerde begynner medde begynner med symaskinerbegynner med symaskiner ogmed symaskiner og sluttersymaskiner og slutter medog slutter med atombomberman skal passe seg forskal passe seg for ingeniørerpasse seg for ingeniørerde begynner med symaskinerde begynner med symaskiner ogbegynner med symaskiner og sluttermed symaskiner og slutter medsymaskiner og slutter med atombomber

I kjærligheten begynner man med å bedra seg selv og slutter med å bedra andre. -Oscar Wilde
i-kjærligheten-begynner-man-med-å-bedra-seg-selv-og-slutter-med-å-bedra-andre
Du begynner med torden, men jeg slutter med nedbør, ditt uvær, sa mannen og tømte et spann vann i hodet på kjerringa. -Ekteskapsproblemer
du-begynner-med-torden-men-jeg-slutter-med-nedbør-ditt-uvær-sa-mannen-og-tømte-et-spann-vann-i-hodet-på-kjerringa
Nei, man skal passe seg for å holde nerver, der er lettere å ødelegge enn å reparere. -Nerver
nei-man-skal-passe-seg-for-å-holde-nerver-der-er-lettere-å-ødelegge-enn-å-reparere
Hvis en gift kvinne klarer seg med husholdningspengene, bør hennes mann passe på. -Kvinner
hvis-gift-kvinne-klarer-seg-med-husholdningspengene-bør-hennes-mann-passe-på
Når man spiser, skal 1/3 av maven fylles med mat, 1/3 med drikke, mens resten skal være tom. -Talmud
når-man-spiser-skal-13-av-maven-fylles-med-mat-13-med-drikke-mens-resten-skal-være-tom