Man skal ikke snakke om sin lykke, ulykken kan stå og lytte.


man-skal-ikke-snakke-om-lykke-ulykken-kan-stå-og-lytte
august strindbergmanskalikkesnakkeomlykkeulykkenkanståoglytteman skalskal ikkeikke snakkesnakke omom sinsin lykkeulykken kankan ståstå ogog lytteman skal ikkeskal ikke snakkeikke snakke omsnakke om sinom sin lykkeulykken kan ståkan stå ogstå og lytteman skal ikke snakkeskal ikke snakke omikke snakke om sinsnakke om sin lykkeulykken kan stå ogkan stå og lytteman skal ikke snakke omskal ikke snakke om sinikke snakke om sin lykkeulykken kan stå og lytte

Sine goder og sin lykke skal man dele med sine venner. Men ikke sin ulykke. -Kristina Augusta
sine-goder-og-lykke-skal-man-dele-med-sine-venner-men-ikke-ulykke
Det motsatte av å snakke er ikke å lytte. Det motsatte av å snakke er å vente. -Fran Lebowitz
det-motsatte-av-å-snakke-er-ikke-å-lytte-det-motsatte-av-å-snakke-er-å-vente
Selvros skal man lytte til. Den kommer fra hjertet. -Arthur Schopenhauer
selvros-skal-man-lytte-til-den-kommer-fra-hjertet
Det er bare en regel man skal følge for å bli en god taler: Lær å lytte. -Christopher Morley
det-er-bare-regel-man-skal-følge-for-å-bli-god-taler-lær-å-lytte
Jeg kan ikke tenke meg hvordan man kan vite hva lykke er hvis man ikke har kjent på smerten. -Smerte
jeg-kan-ikke-tenke-meg-hvordan-man-kan-vite-hva-lykke-er-hvis-man-ikke-har-kjent-på-smerten
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. -Lov
man-skal-ikke-plage-andre-man-skal-være-grei-og-snill-og-for-øvrig-kan-man-gjøre-hva-man-vil