Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.


man-skal-ikke-plage-andre-man-skal-være-grei-og-snill-og-for-øvrig-kan-man-gjøre-hva-man-vil
lovmanskalikkeplageandremanværegreiogsnillforøvrigkangjørehvavilman skalskal ikkeikke plageman skalskal værevære greigrei ogog snillog forøvrig kankan manman gjøregjøre hvahva manman vilman skal ikkeskal ikke plageikke plage andreman skal væreskal være greivære grei oggrei og snillog for øvrigfor øvrig kanøvrig kan mankan man gjøreman gjøre hvagjøre hva manhva man vilman skal ikke plageskal ikke plage andreman skal være greiskal være grei ogvære grei og snillog for øvrig kanfor øvrig kan manøvrig kan man gjørekan man gjøre hvaman gjøre hva mangjøre hva man vilman skal ikke plage andreman skal være grei ogskal være grei og snillog for øvrig kan manfor øvrig kan man gjøreøvrig kan man gjøre hvakan man gjøre hva manman gjøre hva man vil

Hvis man først skal gjøre noe, bør man gjøre det skikkelig. Hvis man først skal være kristen, kan man like godt være katolikk. -Muriel Spark
hvis-man-først-skal-gjøre-noe-bør-man-gjøre-det-skikkelig-hvis-man-først-skal-være-kristen-kan-man-like-godt-være-katolikk
Man skal ha hva man skal ha, og det godt og vel - man skal gi hva man skal gi, og det i rykk og napp. -Gi
man-skal-hva-man-skal-og-det-godt-og-vel-man-skal-gi-hva-man-skal-gi-og-det-i-rykk-og-napp
Man skal ikke håpe på å være mer enn man kan være. -Være seg selv
man-skal-ikke-håpe-på-å-være-mer-enn-man-kan-være
Man behøver dog virkelig ikke å gjøre alle og enhver regnskap for hva man leser, og hva man tenker innenfor sine fire vegger. -Henrik Ibsen
man-behøver-dog-virkelig-ikke-å-gjøre-alle-og-enhver-regnskap-for-hva-man-leser-og-hva-man-tenker-innenfor-sine-fire-vegger
Man skal ei lese for å sluke, men for å se hva man kan bruke. -Henrik Ibsen
man-skal-ei-lese-for-å-sluke-men-for-å-se-hva-man-kan-bruke
Man kan være herre over hva man gjør, men aldri over hva man føler. -Gustave Flaubert
man-kan-være-herre-over-hva-man-gjør-men-aldri-over-hva-man-føler