Man sier at kjærligheten ikke kjenner noen grenser, men grensene er nettopp det interessante.


man-sier-at-kjærligheten-ikke-kjenner-noen-grenser-men-grensene-er-nettopp-det-interessante
kjærlighet - grenseløsmansieratkjærlighetenikkekjennernoengrensermengrenseneernettoppdetinteressanteman siersier atat kjærlighetenkjærligheten ikkeikke kjennerkjenner noennoen grensermen grensenegrensene erer nettoppnettopp detdet interessanteman sier atsier at kjærlighetenat kjærligheten ikkekjærligheten ikke kjennerikke kjenner noenkjenner noen grensermen grensene ergrensene er nettopper nettopp detnettopp det interessanteman sier at kjærlighetensier at kjærligheten ikkeat kjærligheten ikke kjennerkjærligheten ikke kjenner noenikke kjenner noen grensermen grensene er nettoppgrensene er nettopp deter nettopp det interessanteman sier at kjærligheten ikkesier at kjærligheten ikke kjennerat kjærligheten ikke kjenner noenkjærligheten ikke kjenner noen grensermen grensene er nettopp detgrensene er nettopp det interessante

Man kan overdrive i alle retninger, og er det noen områder som ikke har grenser for overdrivelsesmuligheter, så er det løgn og nasjonalfølelse. -Overdrivelse
man-kan-overdrive-i-alle-retninger-og-er-det-noen-områder-som-ikke-har-grenser-for-overdrivelsesmuligheter-så-er-det-løgn-og-nasjonalfølelse
Kjærligheten får ikke jorda til å snurre. Men det er kjærligheten som gjør det verdt å bli med på noen runder. -Franklin P. Jones
kjærligheten-får-ikke-jorda-til-å-snurre-men-det-er-kjærligheten-som-gjør-det-verdt-å-bli-med-på-noen-runder
Kjærligheten søker ikke grenser, bare utløp. -Ukjent
kjærligheten-søker-ikke-grenser-bare-utløp
Nødvendigheten kjenner ingen lov. Jeg vet om advokater som heller ikke kjenner noen. -Benjamin Franklin
nødvendigheten-kjenner-ingen-lov-jeg-vet-om-advokater-som-heller-ikke-kjenner-noen
Dumheten kjenner ingen grenser, og sist av alt sine egne. -Tore Renberg
dumheten-kjenner-ingen-grenser-og-sist-av-alt-sine-egne
Noen av dere sier: «Gleden er større enn sorgen», og andre sier, «Nei, sorgen er størst.» Men jeg sier dere: De er uatskillelige. -Kahlil Gibran
noen-av-dere-sier-gleden-er-større-enn-sorgen-og-andre-sier-nei-sorgen-er-størst-men-jeg-sier-dere-de-er-uatskillelige