Man mister ikke troen, den opphører ganske enkelt å forme ens liv.


man-mister-ikke-troen-den-opphører-ganske-enkelt-å-forme-ens-liv
georges bernanosmanmisterikketroendenopphørerganskeenkeltformeenslivman mistermister ikkeikke troenden opphøreropphører ganskeganske enkeltenkelt åå formeforme ensens livman mister ikkemister ikke troenden opphører ganskeopphører ganske enkeltganske enkelt åenkelt å formeå forme ensforme ens livman mister ikke troenden opphører ganske enkeltopphører ganske enkelt åganske enkelt å formeenkelt å forme enså forme ens livden opphører ganske enkelt åopphører ganske enkelt å formeganske enkelt å forme ensenkelt å forme ens liv

Det ekteskapelige liv er ganske enkelt en vane, en dårlig vane. -Oscar Wilde
det-ekteskapelige-liv-er-ganske-enkelt-vane-dårlig-vane
Det sørgeligste som kan skje en sjel, er når den mister troen på Gud og kvinnen. -Alexander Smith
det-sørgeligste-som-kan-skje-sjel-er-når-den-mister-troen-på-gud-og-kvinnen
Mister du penger, mister du ingenting. Mister du ære, mister du mye. Mister du håpet, mister du alt. -Håp
mister-du-penger-mister-du-ingenting-mister-du-ære-mister-du-mye-mister-du-håpet-mister-du-alt
Å få det som fyller ens tid til også å fylle ens liv, er livskunst. -Livskunst
Å-få-det-som-fyller-ens-tid-til-også-å-fylle-ens-liv-er-livskunst
Ikke tenk! Tanken er kreativitetens fiende. Den er selvopptatt, og selvopptatthet er ikke bra. Du kan ikke prøve å gjøre ting, du må ganske enkelt gjøre dem. -Kreativitet
ikke-tenk-tanken-er-kreativitetens-fiende-den-er-selvopptatt-og-selvopptatthet-er-ikke-bra-du-kan-ikke-prøve-å-gjøre-ting-du-må-ganske-enkelt
Egentlig er det helt greit å være den man er - ganske så herlig uperfekt og med et liv fylt av både regnværs- og solskinnsdager. -Liv Loftesnes
egentlig-er-det-helt-greit-å-være-den-man-er-ganske-så-herlig-uperfekt-og-med-et-liv-fylt-av-bå-regnværs-og-solskinnsdager