Man må ikke tro sin egen hukommelse!


man-må-ikke-tro-egen-hukommelse
hukommelsemanikketroegenhukommelseman måmå ikkeikke trotro sinsin egenegen hukommelseman må ikkemå ikke troikke tro sintro sin egensin egen hukommelseman må ikke tromå ikke tro sinikke tro sin egentro sin egen hukommelseman må ikke tro sinmå ikke tro sin egenikke tro sin egen hukommelse

Den som bruker et argument og herunder påberoper sin autoritet, bruker ikke sin intelligens; han bruker bare sin hukommelse. -Leonardo da Vinci
den-som-bruker-et-argument-og-herunder-påberoper-autoritet-bruker-ikke-intelligens-han-bruker-bare-hukommelse
Den første betingelse for at man skal få endene til å møtes, er at man ikke sitter på sin egen. -Elmer G. Leterman
den-første-betingelse-for-at-man-skal-få-endene-til-å-møtes-er-at-man-ikke-sitter-på-egen
Den som ikke stoler på sin hukommelse, bør ikke prøve å lyve. -Molière
den-som-ikke-stoler-på-hukommelse-bør-ikke-prøve-å-lyve
Hvis man leser sin egen nekrolog, skal man angivelig leve lenger. -Nekrolog
hvis-man-leser-egen-nekrolog-skal-man-angivelig-leve-lenger