Man lærer så lenge man lever.


man-lærer-så-lenge-man-lever
læremanlærerlengemanleverman lærerlærer såså lengelenge manman leverman lærer sålærer så lengeså lenge manlenge man leverman lærer så lengelærer så lenge manså lenge man leverman lærer så lenge manlærer så lenge man lever

Man lærer så lenge man lever. Ellers lever man ikke lenge. -Robert A. Heinlein
man-lærer-så-lenge-man-lever-ellers-lever-man-ikke-lenge
Man lever og lærer en masse, man blir filosof og poet, og ender i øverste klasse, og vet at man ingenting vet. -Herman Wildenvey
man-lever-og-lærer-masse-man-blir-filosof-og-poet-og-ender-i-øverste-klasse-og-vet-at-man-ingenting-vet
Man er klok så lenge man søker visdommen. I det øyeblikk man tror man har funnet den, blir man en tåpe. -Ukjent
man-er-klok-så-lenge-man-søker-visdommen-i-det-øyeblikk-man-tror-man-har-funnet-den-blir-man-tåpe
Jo lenger man lever, dess mindre vet man hvorfor man lever. -Leve
jo-lenger-man-lever-dess-mindre-vet-man-hvorfor-man-lever
Bare tre ting hender menneskene: De fødes, lever og dør. Man merker ikke at man blir født, man lider når man dør, og man glemmer å leve. -Menneske
bare-tre-ting-hender-menneskene-de-fødes-lever-og-dør-man-merker-ikke-at-man-blir-født-man-lider-når-man-dør-og-man-glemmer-å-leve