Man kan være nærmere Vårherre blant folk som banner enn blant mennesker som ber.


man-kan-være-nærmere-vårherre-blant-folk-som-banner-enn-blant-mennesker-som-ber
kjell arild pollestadmankanværenærmerevårherreblantfolksombannerennmenneskerberman kankan værevære nærmerenærmere vårherrevårherre blantblant folkfolk somsom bannerbanner ennenn blantblant menneskermennesker somsom berman kan værekan være nærmerevære nærmere vårherrenærmere vårherre blantvårherre blant folkblant folk somfolk som bannersom banner ennbanner enn blantenn blant menneskerblant mennesker sommennesker som berman kan være nærmerekan være nærmere vårherrevære nærmere vårherre blantnærmere vårherre blant folkvårherre blant folk somblant folk som bannerfolk som banner ennsom banner enn blantbanner enn blant menneskerenn blant mennesker somblant mennesker som berman kan være nærmere vårherrekan være nærmere vårherre blantvære nærmere vårherre blant folknærmere vårherre blant folk somvårherre blant folk som bannerblant folk som banner ennfolk som banner enn blantsom banner enn blant menneskerbanner enn blant mennesker somenn blant mennesker som ber

Man lærer taushet best blant snakkesalige mennesker, og snakkesalighet blant tause. -Taushet
man-lærer-taushet-best-blant-snakkesalige-mennesker-og-snakkesalighet-blant-tause
Som en lilje blant tornebusker, slik er min elskede blant piker. -Elskede
som-lilje-blant-tornebusker-slik-er-min-elskede-blant-piker
Blant livets plikter kjenner jeg ingenting som er viktigere enn å la være å rose det som ikke fortjener ros. -Sydney Smith
blant-livets-plikter-kjenner-jeg-ingenting-som-er-viktigere-enn-å-være-å-rose-det-som-ikke-fortjener-ros
Det er få genier blant oss. Og profeter bør man passe seg for. Samfunnet bygges av selvstendige og modne mennesker som tar ansvar. -Anne Enger
det-er-få-genier-blant-oss-og-profeter-bør-man-passe-seg-for-samfunnet-bygges-av-selvstendige-og-modne-mennesker-som-tar-ansvar
Best blant mennesker er den som gleder seg når det går godt for andre. -Raushet
best-blant-mennesker-er-den-som-gleder-seg-når-det-går-godt-for-andre
Det er håp for den som hører til blant alle de levende. Det er bedre å være en levende hund enn en død løve. -Leve
det-er-håp-for-den-som-hører-til-blant-alle-levende-det-er-bedre-å-være-levende-hund-enn-død-løve