Man kan være herre over hva man gjør, men aldri over hva man føler.


man-kan-være-herre-over-hva-man-gjør-men-aldri-over-hva-man-føler
gustave flaubertmankanværeherreoverhvamangjørmenaldrifølerman kankan værevære herreherre overover hvahva manman gjørmen aldrialdri overover hvahva manman følerman kan værekan være herrevære herre overherre over hvaover hva manhva man gjørmen aldri overaldri over hvaover hva manhva man følerman kan være herrekan være herre overvære herre over hvaherre over hva manover hva man gjørmen aldri over hvaaldri over hva manover hva man følerman kan være herre overkan være herre over hvavære herre over hva manherre over hva man gjørmen aldri over hva manaldri over hva man føler

Det kommer altså ikke an på hva man gjør, men hvordan man gjør det og hva man kaller det. -John Steinbeck
det-kommer-altså-ikke-an-på-hva-man-gjør-men-hvordan-man-gjør-det-og-hva-man-kaller-det
For å komme seg frem i verden er det ikke avgjørende hva man er, men hva man klarer å innbille sine medmennesker at man er. -Suksess
for-å-komme-seg-frem-i-verden-er-det-ikke-avgjørende-hva-man-er-men-hva-man-klarer-å-innbille-sine-medmennesker-at-man-er
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. -Lov
man-skal-ikke-plage-andre-man-skal-være-grei-og-snill-og-for-øvrig-kan-man-gjøre-hva-man-vil
Hva er så spesielt med ironi? Den innebærer jo at man sier det motsatte av hva man mener, men det gjør vi jo alle hver dag - fra morgen til kveld. -Frejlif Olsen
hva-er-så-spesielt-med-ironi-den-innebærer-jo-at-man-sier-det-motsatte-av-hva-man-mener-men-det-gjør-vi-jo-alle-hver-dag-fra-morgen-til-kveld
Man vet hva man har, men ikke hva man får. -Fremtid
man-vet-hva-man-har-men-ikke-hva-man-får
Når man er tretti, er man gammel nok til å vite hva man gjør, men fortsatt ung nok til likevel å gjøre det. -Brigitte Bardot
når-man-er-tretti-er-man-gammel-nok-til-å-vite-hva-man-gjør-men-fortsatt-ung-nok-til-likevel-å-gjøre-det