Man kan utholde alt her i verden unntatt vedvarende velstand.


man-kan-utholde-alt-her-i-verden-unntatt-vedvarende-velstand
johann wolfgang von goethemankanutholdealtherverdenunntattvedvarendevelstandman kankan utholdeutholde altalt herher ii verdenverden unntattunntatt vedvarendevedvarende velstandman kan utholdekan utholde altutholde alt heralt her iher i verdeni verden unntattverden unntatt vedvarendeunntatt vedvarende velstandman kan utholde altkan utholde alt herutholde alt her ialt her i verdenher i verden unntatti verden unntatt vedvarendeverden unntatt vedvarende velstandman kan utholde alt herkan utholde alt her iutholde alt her i verdenalt her i verden unntatther i verden unntatt vedvarendei verden unntatt vedvarende velstand

Nå for tiden kan man overleve alt unntatt døden.Verden er usedvanlig tolerant. Den tilgir alt, unntatt geni.Man blir trett av alt, unntatt av å forstå.Jeg kan motstå alt, unntatt fristelser.Hos en kvinne må man være forberedt på alt. Unntatt det sannsynlige.Man kan det man vil, unntatt å sitte med rumpa på lårene.