Man kan ikke snakke om havet med en frosk som sitter i en brønn.


man-kan-ikke-snakke-om-havet-med-frosk-som-sitter-i-brønn
zhuangzimankanikkesnakkeomhavetmedfrosksomsitterbrønnman kankan ikkeikke snakkesnakke omom havethavet medmed enen froskfrosk somsom sittersitter ien brønnman kan ikkekan ikke snakkeikke snakke omsnakke om havetom havet medhavet med enmed en frosken frosk somfrosk som sittersom sitter isitter i eni en brønnman kan ikke snakkekan ikke snakke omikke snakke om havetsnakke om havet medom havet med enhavet med en froskmed en frosk somen frosk som sitterfrosk som sitter isom sitter i ensitter i en brønnman kan ikke snakke omkan ikke snakke om havetikke snakke om havet medsnakke om havet med enom havet med en froskhavet med en frosk sommed en frosk som sitteren frosk som sitter ifrosk som sitter i ensom sitter i en brønn

Når en sitter fast i sølen, kan vannet få en fri, når en sitter fast i vriene ord, kan munnen hjelpe en, men når en sitter fast i sorg, er det slekten en skal henvende seg til. -Sorg
når-sitter-fast-i-sølen-kan-vannet-få-fri-når-sitter-fast-i-vriene-ord-kan-munnen-hjelpe-men-når-sitter-fast-i-sorg-er-det-slekten-skal
Prat og veltalenhet er ikke det samme: Å snakke og å snakke godt, er to forskjellige ting. En dåre kan prate, men en klok mann taler. -Veltalenhet
prat-og-veltalenhet-er-ikke-det-samme-Å-snakke-og-å-snakke-godt-er-to-forskjellige-ting-en-dåre-kan-prate-men-klok-mann-taler
Man skal ikke snakke om sin lykke, ulykken kan stå og lytte. -August Strindberg
man-skal-ikke-snakke-om-lykke-ulykken-kan-stå-og-lytte
Fordelen med å snakke med seg selv er at man i alle fall vet at noen lytter. -Prate
fordelen-med-å-snakke-med-seg-selv-er-at-man-i-alle-fall-vet-at-noen-lytter
Man er for alvor gammel når man bare kan snakke om sine barnebarn og sine kunstige tenner. -Alexandrine Auguste
man-er-for-alvor-gammel-når-man-bare-kan-snakke-om-sine-barnebarn-og-sine-kunstige-tenner
Den første betingelse for at man skal få endene til å møtes, er at man ikke sitter på sin egen. -Elmer G. Leterman
den-første-betingelse-for-at-man-skal-få-endene-til-å-møtes-er-at-man-ikke-sitter-på-egen