Man kan ikke leve av bare å slikke gryter.


man-kan-ikke-leve-av-bare-å-slikke-gryter
matmankanikkeleveavbareslikkegryterman kankan ikkeikke leveleve avav barebare åå slikkeslikke gryterman kan ikkekan ikke leveikke leve avleve av bareav bare åbare å slikkeå slikke gryterman kan ikke levekan ikke leve avikke leve av bareleve av bare åav bare å slikkebare å slikke gryterman kan ikke leve avkan ikke leve av bareikke leve av bare åleve av bare å slikkeav bare å slikke gryter

Bare tre ting hender menneskene: De fødes, lever og dør. Man merker ikke at man blir født, man lider når man dør, og man glemmer å leve. -Menneske
bare-tre-ting-hender-menneskene-de-fødes-lever-og-dør-man-merker-ikke-at-man-blir-født-man-lider-når-man-dør-og-man-glemmer-å-leve
Man kan ikke endre på fortiden. Men man kan endre på hvordan man velger å leve med den. -Lene Marlin
man-kan-ikke-endre-på-fortiden-men-man-kan-endre-på-hvordan-man-velger-å-leve-med-den
... det er mulig å leve uten såpe og tannpasta, men man kan ikke leve uten håp. -Cecilia Samartin
det-er-mulig-å-leve-uten-såpe-og-tannpasta-men-man-kan-ikke-leve-uten-håp
Å leve på moderne vis er det samme som å leve fort. I våre dager kan man ikke drasse med seg et helt vognlass av idealer og romantiske ideer. -Moderne
Å-leve-på-moderne-vis-er-det-samme-som-å-leve-fort-i-våre-dager-kan-man-ikke-drasse-med-seg-et-helt-vognlass-av-idealer-og-romantiske-ideer
Egoisme er ikke å leve som man selv ønsker å leve. Det er å be andre leve som man selv ønsker å leve. -Oscar Wilde
egoisme-er-ikke-å-leve-som-man-selv-ønsker-å-leve-det-er-å-be-andre-leve-som-man-selv-ønsker-å-leve
Et sted har jeg lest at man ikke kan oppdra sine barn. Man kan bare være et godt eksempel. -Åsne Seierstad
et-sted-har-jeg-lest-at-man-ikke-kan-oppdra-sine-barn-man-kan-bare-være-et-godt-eksempel