Man kan ikke gjøre annet med fødsel og død enn å nyte mellomtiden.


man-kan-ikke-gjøre-annet-med-fødsel-og-død-enn-å-nyte-mellomtiden
livetmankanikkegjøreannetmedfødselogdødennnytemellomtidenman kankan ikkeikke gjøregjøre annetannet medmed fødselfødsel ogog døddød ennenn åå nytenyte mellomtidenman kan ikkekan ikke gjøreikke gjøre annetgjøre annet medannet med fødselmed fødsel ogfødsel og dødog død enndød enn åenn å nyteå nyte mellomtidenman kan ikke gjørekan ikke gjøre annetikke gjøre annet medgjøre annet med fødselannet med fødsel ogmed fødsel og dødfødsel og død ennog død enn ådød enn å nyteenn å nyte mellomtidenman kan ikke gjøre annetkan ikke gjøre annet medikke gjøre annet med fødselgjøre annet med fødsel ogannet med fødsel og dødmed fødsel og død ennfødsel og død enn åog død enn å nytedød enn å nyte mellomtiden

Hva annet kan man gjøre en råkald høstdag enn å drive en stund i gatene - drive med strømmen? -Dag Hammarskjöld
hva-annet-kan-man-gjøre-råkald-høstdag-enn-å-drive-stund-i-gatene-drive-med-strømmen
Jeg hater å spre rykter, men hva annet kan man gjøre med dem? -Sladder og rykter
jeg-hater-å-spre-rykter-men-hva-annet-kan-man-gjøre-med-dem
Man behøver ikke nødvendigvis å ta avskjed med en politisk motstander med et spark når man kan gjøre det med et håndtrykk. -Politikk
man-behøver-ikke-nødvendigvis-å-ta-avskjed-med-politisk-motstander-med-et-spark-når-man-kan-gjøre-det-med-et-håndtrykk
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
En kvinne kan godt vente på at den rette skal dukke opp, men hvorfor ikke hygge seg med alle de andre i mellomtiden? -Cher
en-kvinne-kan-godt-vente-på-at-den-rette-skal-dukke-opp-men-hvorfor-ikke-hygge-seg-med-alle-andre-i-mellomtiden
Det er to typer mennesker som ikke kommer særlig langt - de som ikke kan gjøre det de får beskjed om, og de som ikke kan gjøre noen annet. -Cyrus Curtis
det-er-to-typer-mennesker-som-ikke-kommer-særlig-langt-som-ikke-kan-gjøre-det-får-beskjed-om-og-som-ikke-kan-gjøre-noen-annet