Man kan bare se riktig med hjertet. Det vesentligste er usynlig for øyet.


man-kan-bare-se-riktig-med-hjertet-det-vesentligste-er-usynlig-for-øyet
antoine de saint-exupérymankanbareseriktigmedhjertetdetvesentligsteerusynligforøyetman kankan barebare sese riktigriktig medmed hjertetdet vesentligstevesentligste erer usynligusynlig forman kan barekan bare sebare se riktigse riktig medriktig med hjertetdet vesentligste ervesentligste er usynliger usynlig forusynlig for øyetman kan bare sekan bare se riktigbare se riktig medse riktig med hjertetdet vesentligste er usynligvesentligste er usynlig forer usynlig for øyetman kan bare se riktigkan bare se riktig medbare se riktig med hjertetdet vesentligste er usynlig forvesentligste er usynlig for øyet

Du må bare se med hjertet så kan du se skjønnheten overalt. -Linda Olsson
du-må-bare-se-med-hjertet-så-kan-du-se-skjønnheten-overalt
Det hjertet ikke er fullt av, løper munnen over med - denne setningen har jeg oftere funnet å være riktig enn den motsatte. -Munn
det-hjertet-ikke-er-fullt-av-løper-munnen-over-med-denne-setningen-har-jeg-oftere-funnet-å-være-riktig-enn-den-motsatte
Riktig forstått, riktig møtt, kan lidelse vendes til velsignelse, for den utdyper forståelsen av selvet og livet. -Lidelse
riktig-forstått-riktig-møtt-kan-lidelse-vendes-til-velsignelse-for-den-utdyper-forståelsen-av-selvet-og-livet
Jeg har med barna mine overalt, kunne aldri tenke meg å sette dem bort i barnehave. Barnehave kan kanskje være pedagogisk riktig, men livet er ikke bare pedagogikk. -Unni Lindell
jeg-har-med-barna-mine-overalt-kunne-aldri-tenke-meg-å-sette-dem-bort-i-barnehave-barnehave-kan-kanskje-være-pedagogisk-riktig-men-livet-er-ikke
Båndet som holder ekteskapet sammen, er usynlig, men man hører når det ryker. -Luise Rinser
båndet-som-holder-ekteskapet-sammen-er-usynlig-men-man-hører-når-det-ryker
Det blir visst meget bær iår. Tyttebær, krekling og multer. Ikke for det, bær kan man ikke leve av. Men det er hyggelig at de står der i marken og er vennlige for øyet. -Knut Hamsun
det-blir-visst-meget-bær-iår-tyttebær-krekling-og-multer-ikke-for-det-bær-kan-man-ikke-leve-av-men-det-er-hyggelig-at-står-der-i-marken-og-er