Man holder mer av penger man har tjent enn penger man har arvet.


man-holder-mer-av-penger-man-har-tjent-enn-penger-man-har-arvet
penger og økonomimanholdermeravpengermanhartjentennarvetman holderholder mermer avav pengerpenger manman harhar tjenttjent ennenn pengerpenger manman harhar arvetman holder merholder mer avmer av pengerav penger manpenger man harman har tjenthar tjent enntjent enn pengerenn penger manpenger man harman har arvetman holder mer avholder mer av pengermer av penger manav penger man harpenger man har tjentman har tjent ennhar tjent enn pengertjent enn penger manenn penger man harpenger man har arvetman holder mer av pengerholder mer av penger manmer av penger man harav penger man har tjentpenger man har tjent ennman har tjent enn pengerhar tjent enn penger mantjent enn penger man harenn penger man har arvet

Når man spør hva som kreves for å føre krig, får man til svar at det er tre ting: penger, penger, penger. -Raimund Montecuccoli
når-man-spør-hva-som-kreves-for-å-føre-krig-får-man-til-svar-at-det-er-tre-ting-penger-penger-penger
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Det er herlig å ha penger, så lenge man har mistet gleden ved ting man kan kjøpe for sex. -Penger og økonomi
det-er-herlig-å-penger-så-lenge-man-har-mistet-gleden-ved-ting-man-kan-kjøpe-for-sex
«For å gjøre penger», sa Mr. Porteous, «må man virkelig være interessert i penger». -Penger og økonomi
for-å-gjøre-penger-sa-mr-porteous-må-man-virkelig-være-interessert-i-penger
Penger er den sjette sans, og uten penger kan man ikke bruke de fem andre effektivt. -Penger og økonomi
penger-er-den-sjette-sans-og-uten-penger-kan-man-ikke-bruke-fem-andre-effektivt