Man frir ikke til Edvarda, hun tar den hun faller på.


man-frir-ikke-til-edvarda-hun-tar-den-hun-faller-på
knut hamsunmanfririkketiledvardahuntardenfallerman frirfrir ikkeikke tiltil edvardahun tartar denden hunhun fallerfaller påman frir ikkefrir ikke tilikke til edvardahun tar dentar den hunden hun fallerhun faller påman frir ikke tilfrir ikke til edvardahun tar den huntar den hun fallerden hun faller påman frir ikke til edvardahun tar den hun fallertar den hun faller på

Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Hun var smart nok til ikke å prøve å se ut som om hun var femogtredve, hun hadde stanset på førti med hell. -Angela Carter
hun-var-smart-nok-til-ikke-å-prøve-å-se-ut-som-om-hun-var-femogtredve-hun-hadde-stanset-på-førti-med-hell
Når man gir en kvinne rett, er hun villig til å innse at hun hadde urett. -Kvinner
når-man-gir-kvinne-rett-er-hun-villig-til-å-innse-at-hun-hadde-urett
Tre ganger er det nok å si til en kvinne at hun er vakker. Første gang takker hun, andre gang tror hun på det, tredje gang belønner hun det. -Kvinner og utseende
tre-ganger-er-det-nok-å-til-kvinne-at-hun-er-vakker-første-gang-takker-hun-andre-gang-tror-hun-på-det-tredje-gang-belønner-hun-det