Man elsker bare sin egen kjærlighet, og løper hele livet etter denne illusjonen.


man-elsker-bare-egen-kjærlighet-og-løper-hele-livet-etter-denne-illusjonen
elskemanelskerbareegenkjærlighetogløperhelelivetetterdenneillusjonenman elskerelsker barebare sinsin egenegen kjærlighetog løperløper helehele livetlivet etteretter dennedenne illusjonenman elsker bareelsker bare sinbare sin egensin egen kjærlighetog løper heleløper hele livethele livet etterlivet etter denneetter denne illusjonenman elsker bare sinelsker bare sin egenbare sin egen kjærlighetog løper hele livetløper hele livet etterhele livet etter dennelivet etter denne illusjonenman elsker bare sin egenelsker bare sin egen kjærlighetog løper hele livet etterløper hele livet etter dennehele livet etter denne illusjonen

Den som løper etter sin egen ungdom vil aldri innhente den. -Ungdom
den-som-løper-etter-egen-ungdom-vil-aldri-innhente-den
Han løper opp sin egen feilpasning. Da er du kjapp! -Fotball
han-løper-opp-egen-feilpasning-da-er-du-kjapp
Den vanskeligste lekse å lære: at folk bare har sin egen form for kjærlighet å gi, ikke vår. -Mignon McLaughlin
den-vanskeligste-lekse-å-lære-at-folk-bare-har-egen-form-for-kjærlighet-å-gi-ikke-vår
Kjærlighet, kjærlighet, intet annet var det i livet, som var livet verd. Jeg elsket så fantastisk, at jeg liksom aldri kunne dukke meg dypt nok ned i min egen kjærlighet. -Kjærlighet
kjærlighet-kjærlighet-intet-annet-var-det-i-livet-som-var-livet-verd-jeg-elsket-så-fantastisk-at-jeg-liksom-aldri-kunne-dukke-meg-dypt-nok-ned-i
Jo raskere man løper etter en kvinne, desto langsommere når man målet. -Kvinner
jo-raskere-man-løper-etter-kvinne-desto-langsommere-når-man-målet