Mamma er mamma, det er nok at jeg er barnet hennes.


mamma-er-mamma-det-er-nok-at-jeg-er-barnet-hennes
mor og sønnmammaermammadetnokatjegbarnethennesmamma erer mammadet erer noknok atat jegjeg erer barnetbarnet hennesmamma er mammadet er noker nok atnok at jegat jeg erjeg er barneter barnet hennesdet er nok ater nok at jegnok at jeg erat jeg er barnetjeg er barnet hennesdet er nok at jeger nok at jeg ernok at jeg er barnetat jeg er barnet hennes

Jeg har flere barndomsminner fra NRK-brakka enn av mamma hjemme på kjøkkenet. -Gitte Witt
jeg-har-flere-barndomsminner-fra-nrk-brakka-enn-av-mamma-hjemme-på-kjøkkenet
På skolen lærte jeg at penger ikke er alt, og at det viktigste er å være snill. Da mamma fikk vite det, måtte jeg øyeblikkelig bytte skole. -Penger og økonomi
på-skolen-lærte-jeg-at-penger-ikke-er-alt-og-at-det-viktigste-er-å-være-snill-da-mamma-fikk-vite-det-måtte-jeg-øyeblikkelig-bytte-skole
Hadde jeg vært singel, hadde jeg bedt ut moren min - hun er en sexy mamma! -Mor
hadde-jeg-vært-singel-hadde-jeg-bedt-ut-moren-min-hun-er-sexy-mamma
Kjærlighet er ... et maleri av en rød kjempe uten armer og med ett øye, med en nesten uleselig skrift nederst der det står: «Jeg har verdens beste mamma.» -Marion Stroud
kjærlighet-er-et-maleri-av-rød-kjempe-uten-armer-og-med-ett-øye-med-nesten-uleselig-skrift-nederst-der-det-står-jeg-har-verdens-beste-mamma
I barnlösas himmel står barnen på rad att möta sin längtande mamma -Cecilia Ekhem
i-barnlösas-himmel-står-barnen-på-rad-att-möta-längtande-mamma