Makten over andre er intet - makten over seg selv er alt.


makten-over-andre-er-intet-makten-over-seg-selv-er-alt
gabriel scottmaktenoverandreerintetmaktensegselvaltmakten overandre erer intetintetmaktenmakten overover segseg selvselv erer altmakten over andreover andre erandre er inteter intetmakten overmakten over segover seg selvseg selv erselv er altmakten over andre erover andre er intetandre er intetmakten over segmakten over seg selvover seg selv erseg selv er altmakten over andre er intetover andre er intetmakten over seg selvmakten over seg selv erover seg selv er alt

Frihet er makten vi har over oss selv. -Hugo Grotius
frihet-er-makten-vi-har-over-oss-selv
Ringe er makten i det bly som ble til kuler, mot makten i det bly som ble til skrift. -Ord
ringe-er-makten-i-det-bly-som-ble-til-kuler-mot-makten-i-det-bly-som-ble-til-skrift
Når de undertrykte kommer til makten, blir de selv undertrykkere - og er ikke bedre enn sine fiender. -Makt
når-undertrykte-kommer-til-makten-blir-selv-undertrykkere-og-er-ikke-bedre-enn-sine-fiender
Den modige kritikk er mer nødvendig enn noen gang, fordi makten sminker seg med kommunikasjonsrådgivere og designerord. -Samfunnskritikk
den-modige-kritikk-er-mer-nødvendig-enn-noen-gang-fordi-makten-sminker-seg-med-kommunikasjonsrådgivere-og-designerord
Politikk er omgang med makten. -Politikk
politikk-er-omgang-med-makten