Makten er ond, men det er avmakten også.


makten-er-ond-men-det-er-avmakten-også
maktmaktenerondmendetavmaktenogsåmakten erer ondmen detdet erer avmaktenavmakten ogsåmakten er ondmen det erdet er avmaktener avmakten ogsåmen det er avmaktendet er avmakten ogsåmen det er avmakten også

Makten over andre er intet - makten over seg selv er alt. -Gabriel Scott
makten-over-andre-er-intet-makten-over-seg-selv-er-alt
Ringe er makten i det bly som ble til kuler, mot makten i det bly som ble til skrift. -Ord
ringe-er-makten-i-det-bly-som-ble-til-kuler-mot-makten-i-det-bly-som-ble-til-skrift
Makt korrumperer ikke, men tosker i maktposisjoner korrumperer makten. -George Bernard Shaw
makt-korrumperer-ikke-men-tosker-i-maktposisjoner-korrumperer-makten
En ond samvittighet er det beste springbrett for filantropi. -John Steinbeck
en-ond-samvittighet-er-det-beste-springbrett-for-filantropi
Det var ingen lett beslutning å skulle rive opp en hel epoke, ikke bare i mitt liv, men også i en annens liv, og for så vidt også i min sønns liv. -Dag Solstad
det-var-ingen-lett-beslutning-å-skulle-rive-opp-hel-epoke-ikke-bare-i-mitt-liv-men-også-i-annens-liv-og-for-så-vidt-også-i-min-sønns-liv