Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.


makt-korrumperer-og-absolutt-makt-korrumperer-absolutt
maktmaktkorrumpererogabsoluttmaktkorrumpererabsoluttmakt korrumpererog absoluttabsolutt maktmakt korrumpererkorrumperer absoluttog absolutt maktabsolutt makt korrumperermakt korrumperer absoluttog absolutt makt korrumpererabsolutt makt korrumperer absoluttog absolutt makt korrumperer absolutt

Makt korrumperer ikke, men tosker i maktposisjoner korrumperer makten. -George Bernard Shaw
makt-korrumperer-ikke-men-tosker-i-maktposisjoner-korrumperer-makten
Når du har tatt absolutt alt fra en mann, er han ikke lenger i din makt. Da er han fri igjen. -Aleksandr Solzjenitsyn
når-du-har-tatt-absolutt-alt-fra-mann-er-han-ikke-lenger-i-din-makt-da-er-han-fri-igjen
Troen på at noe er absolutt godt eller absolutt ondt - står i veien for enhver utvikling. Det gode og det onde er blandet - hele tiden. -Dea Trier Mørch
troen-på-at-noe-er-absolutt-godt-eller-absolutt-ondt-står-i-veien-for-enhver-utvikling-det-gode-og-det-onde-er-blandet-hele-tiden
All absolutt følelse er religiøs. -Novalis
all-absolutt-følelse-er-religiøs
Alle mennesker burde behandles som luft - noe absolutt livsnødvendig. -Menneske
alle-mennesker-burde-behandles-som-luft-noe-absolutt-livsnødvendig
Konferanser er absolutt nødvendig hvis man ikke vil ha noe gjort. -Konferanse
konferanser-er-absolutt-nødvendig-hvis-man-ikke-vil-noe-gjort