Makt ... betyr bare én ting: adgang til å påføre andre smerte.


makt-betyr-bare-én-ting-adgang-til-å-påføre-andre-smerte
maktmaktbetyrbareéntingadgangtilpåføreandresmertemaktbetyrbetyr barebare énén tingadgang tiltil åå påføreandre smertemakt betyrbetyr barebetyr bare énbare én tingadgang til åtil å påføreå påføre andrepåføre andre smertemakt betyr barebetyr bare énbetyr bare én tingadgang til å påføretil å påføre andreå påføre andre smertemakt betyr bare énbetyr bare én tingadgang til å påføre andretil å påføre andre smerte

Å vende det andre kinnet til betyr for de fleste bare en ting - å profilere seg. -Seg selv og andre
Å-vende-det-andre-kinnet-til-betyr-for-fleste-bare-ting-å-profilere-seg
Smerte er ekte når du får andre mennesker til å tro at det gjør vondt. Hvis ingen andre enn du tror på det, er smerten din galskap eller hysteri. -Naomi Wolf
smerte-er-ekte-når-du-får-andre-mennesker-til-å-tro-at-det-gjør-vondt-hvis-ingen-andre-enn-du-tror-på-det-er-smerten-din-galskap-eller-hysteri
Makt betyr at man slipper å heve stemmen. -George Will
makt-betyr-at-man-slipper-å-heve-stemmen
Mellom smerte og ingenting velger jeg smerte. -Smerte
mellom-smerte-og-ingenting-velger-jeg-smerte
Nostalgi for det vi har mistet, er lettere å holde ut enn nostalgi for det vi aldri har hatt, for det første innebærer kunnskap og glede, det andre bare uvitenhet og smerte. -Nostalgi
nostalgi-for-det-vi-har-mistet-er-lettere-å-holde-ut-enn-nostalgi-for-det-vi-aldri-har-hatt-for-det-første-innebærer-kunnskap-og-glede-det-andre