Makt betyr at man slipper å heve stemmen.


makt-betyr-at-man-slipper-å-heve-stemmen
george willmaktbetyratmanslipperhevestemmenmakt betyrbetyr atat manman slipperslipper åå heveheve stemmenmakt betyr atbetyr at manat man slipperman slipper åslipper å heveå heve stemmenmakt betyr at manbetyr at man slipperat man slipper åman slipper å heveslipper å heve stemmenmakt betyr at man slipperbetyr at man slipper åat man slipper å heveman slipper å heve stemmen

Kvinner med tynn stemme bør gjøre som valpen som skal lære å bli gårdshund, nemlig å lære seg å bjeffe. Man må tørre å heve stemmen, uten å virke aggressiv. -Kvinnesak
kvinner-med-tynn-stemme-bør-gjøre-som-valpen-som-skal-lære-å-bli-gårdshund-nemlig-å-lære-seg-å-bjeffe-man-må-tørre-å-heve-stemmen-uten-å
Man skal holde på sitt hjerte; for slipper man det løs, mister man lett hodet. -Friedrich Nietzsche
man-skal-holde-på-sitt-hjerte-for-slipper-man-det-løs-mister-man-lett-hodet
Man hever stemmen når man burde forsterke sitt argument. -Samuel Johnson
man-hever-stemmen-når-man-burde-forsterke-sitt-argument
Makt ... betyr bare én ting: adgang til å påføre andre smerte. -Makt
makt-betyr-bare-én-ting-adgang-til-å-påføre-andre-smerte
En av de umistelige fordeler man omsider har oppnådd ved å bli voksen, er at man slipper å gå på ski. -Ski
en-av-umistelige-fordeler-man-omsider-har-oppnådd-ved-å-bli-voksen-er-at-man-slipper-å-gå-på-ski
Hvis ikke folk skjønner at også kvantitet betyr noe for unger, så burde de vært fratatt dem med makt. -Finn Schjøll
hvis-ikke-folk-skjønner-at-også-kvantitet-betyr-noe-for-unger-så-burde-vært-fratatt-dem-med-makt