Madame Lonoix var i den alderen da man begynner å beundre vakre menn på nytt. Når man er femten år, beundrer man dem av instinkt, når man er førti, av overbevisning.


madame-lonoix-var-i-den-alderen-da-man-begynner-å-beundre-vakre-menn-på-nytt-når-man-er-femten-år-beundrer-man-dem-av-instinkt-når-man-er-førti
delphine de girardinmadamelonoixvardenalderendamanbegynnerbeundrevakremennnyttnårerfemtenårbeundrerdemavinstinktnårførtioverbevisningmadame lonoixlonoix varvar ii denden alderenalderen dada manman begynnerbegynner åå beundrebeundre vakrevakre mennmenn påpå nyttnår manman erer femtenfemten årbeundrer manman demdem avav instinktnår manman erer førtiav overbevisningmadame lonoix varlonoix var ivar i deni den alderenden alderen daalderen da manda man begynnerman begynner åbegynner å beundreå beundre vakrebeundre vakre mennvakre menn påmenn på nyttnår man erman er femtener femten årbeundrer man demman dem avdem av instinktnår man erman er førti

Når man er tjue, har man løst verdensgåten, ved tretti begynner man å tenke over den og ved førti finner man ut at den er uløselig. -August Strindberg
når-man-er-tjue-har-man-løst-verdensgåten-ved-tretti-begynner-man-å-tenke-over-den-og-ved-førti-finner-man-ut-at-den-er-uløselig
Når man er frisk, er man ung, når man er syk, er man gammel, uansett hvilken alder man befinner seg i. -Kristina Augusta
når-man-er-frisk-er-man-ung-når-man-er-syk-er-man-gammel-uansett-hvilken-alder-man-befinner-seg-i
Når man har mye kunnskap, beundrer man få ting. Mangler man kunnskap, er det likeså. -Luc de Clapiers Vauvenargues
når-man-har-mye-kunnskap-beundrer-man-få-ting-mangler-man-kunnskap-er-det-likeså
Dårlige musikere gjør den nytten at man gjennom dem kan høre og fornemme hvilken kostelig og skjønn kunst musikken er, for hvitt oppfatter man best når man sammenlikner det med sort. -Musiker
dårlige-musikere-gjør-den-nytten-at-man-gjennom-dem-kan-høre-og-fornemme-hvilken-kostelig-og-skjønn-kunst-musikken-er-for-hvitt-oppfatter-man-best