Møter du veggen får du hilse fra meg.


møter-du-veggen-får-du-hilse-fra-meg
krisemøterduveggenfårhilseframegmøter dudu veggenveggen fårfår dudu hilsehilse frafra megmøter du veggendu veggen fårveggen får dufår du hilsedu hilse frahilse fra megmøter du veggen fårdu veggen får duveggen får du hilsefår du hilse fradu hilse fra megmøter du veggen får dudu veggen får du hilseveggen får du hilse frafår du hilse fra meg

Hun bærer blåveis i sine hender, den første hilsen fra vårens muld. Hun møter meg som en venn hun kjenner, og står og smiler så tillitsfull. -Blomster
hun-bærer-blåveis-i-sine-hender-den-første-hilsen-fra-vårens-muld-hun-møter-meg-som-venn-hun-kjenner-og-står-og-smiler-så-tillitsfull
Pensjonister bør avstå fra å gi råd offentlig. De bør stort sett henge på veggen, og holde kjeft. -Pensjonist
pensjonister-bør-avstå-fra-å-gi-råd-offentlig-de-bør-stort-sett-henge-på-veggen-og-holde-kjeft
Jeg ønsker meg Snoopy til å ha på veggen, pynteting til huset, julenisser, overraskelser, myke pakker og poeng. -Morten Gamst Pedersen
jeg-ønsker-meg-snoopy-til-å-på-veggen-pynteting-til-huset-julenisser-overraskelser-myke-pakker-og-poeng
Du møter meg på vei til jobb, det vet du ikke at du gjør -Usynlig
du-møter-meg-på-vei-til-jobb-det-vet-du-ikke-at-du-gjør
Tro meg, alderdommen er en god og hyggelig tid. Riktignok tvinges du sakte ned fra scenen, men til gjengjeld får du en fin orkesterplass. -Jane Ellen Harrison
tro-meg-alderdommen-er-god-og-hyggelig-tid-riktignok-tvinges-du-sakte-ned-fra-scenen-men-til-gjengjeld-får-du-orkesterplass
Himmelen er ingen Himmel for meg hvis jeg ikke møter min kone der. -Andrew Jackson
himmelen-er-ingen-himmel-for-meg-hvis-jeg-ikke-møter-min-kone-der