Måtte alle dine problemer vare like lenge som dine nyttårsforsetter.


måtte-alle-dine-problemer-vare-like-lenge-som-dine-nyttårsforsetter
forsettmåttealledineproblemervarelikelengesomnyttårsforsettermåtte allealle dinedine problemerproblemer varevare likelike lengelenge somsom dinedine nyttårsforsettermåtte alle dinealle dine problemerdine problemer vareproblemer vare likevare like lengelike lenge somlenge som dinesom dine nyttårsforsettermåtte alle dine problemeralle dine problemer varedine problemer vare likeproblemer vare like lengevare like lenge somlike lenge som dinelenge som dine nyttårsforsettermåtte alle dine problemer varealle dine problemer vare likedine problemer vare like lengeproblemer vare like lenge somvare like lenge som dinelike lenge som dine nyttårsforsetter

Som menneske er du summen av tankene dine, av ordene dine og av handlingene dine. -Finn Schjøll
som-menneske-er-du-summen-av-tankene-dine-av-ordene-dine-og-av-handlingene-dine
Også fallet, også sviket hjelper deg som dine venner: Dine nederlag er rike gaver, lagt i dine hender. -Nederlag
også-fallet-også-sviket-hjelper-deg-som-dine-venner-dine-nederlag-er-rike-gaver-lagt-i-dine-hender
Om å pakke til ferie: Legg ut alle dine klær og alle dine penger. Ta så vekk halvparten av klærne og ta med dobbelt så mye penger. -Ferie
om-å-pakke-til-ferie-legg-ut-alle-dine-klær-og-alle-dine-penger-ta-så-vekk-halvparten-av-klærne-og-ta-med-dobbelt-så-mye-penger
En sann venn ler av dine historier selv om de ikke er særlig gode, og føler med deg selv om dine problemer ikke er særlig store. -Arnold H. Glasow
en-sann-venn-ler-av-dine-historier-selv-om-ikke-er-særlig-gode-og-føler-med-deg-selv-om-dine-problemer-ikke-er-særlig-store
Dine ord skaffer deg flere fiender enn dine gjerninger. -Ord og handling
dine-ord-skaffer-deg-flere-fiender-enn-dine-gjerninger
Du kan bedra dine overordnede, men ikke dine underordnede. -Ledelse
du-kan-bedra-dine-overordnede-men-ikke-dine-underordnede