Måten kvinner ser verden på er annerledes enn mennenes, for kvinnene har vært undertrykt opp gjennom århundrene.


måten-kvinner-verden-på-er-annerledes-enn-mennenes-for-kvinnene-har-vært-undertrykt-opp-gjennom-århundrene
kvinnesakmåtenkvinnerverdenerannerledesennmennenesforkvinneneharværtundertryktoppgjennomårhundrenemåten kvinnerkvinner serser verdenverden påpå erer annerledesannerledes ennenn menneneskvinnene harhar værtvært undertryktundertrykt oppopp gjennomgjennom århundrenemåten kvinner serkvinner ser verdenser verden påverden på erpå er annerledeser annerledes ennannerledes enn mennenesfor kvinnene harkvinnene har værthar vært undertryktvært undertrykt oppundertrykt opp gjennomopp gjennom århundrenemåten kvinner ser verdenkvinner ser verden påser verden på erverden på er annerledespå er annerledes enner annerledes enn mennenesfor kvinnene har værtkvinnene har vært undertrykthar vært undertrykt oppvært undertrykt opp gjennomundertrykt opp gjennom århundrenemåten kvinner ser verden påkvinner ser verden på erser verden på er annerledesverden på er annerledes ennpå er annerledes enn mennenesfor kvinnene har vært undertryktkvinnene har vært undertrykt opphar vært undertrykt opp gjennomvært undertrykt opp gjennom århundrene

Noen brødre vil lete gjennom hele Internett for deg. Dessuten ser han kjekk ut, er morsom, og jeg har vært glad i ham i mer enn 40 år. -Frances Grant
noen-brødre-vil-lete-gjennom-hele-internett-for-deg-dessuten-han-kjekk-ut-er-morsom-og-jeg-har-vært-glad-i-ham-i-mer-enn-40-år
Kvinner er modigere enn menn. Skulle mennene ha satt barn til verden, ville menneskene for lengst vært utdødd. -Therese Lafarque
kvinner-er-modigere-enn-menn-skulle-mennene-satt-barn-til-verden-ville-menneskene-for-lengst-vært-utdødd
Jeg har stor sans for livets ironi, den går som en rød tråd gjennom tilværelsen. Alt blir annerledes enn du hadde tenkt deg. -Ebba Haslund
jeg-har-stor-sans-for-livets-ironi-den-går-som-rød-tråd-gjennom-tilværelsen-alt-blir-annerledes-enn-du-hadde-tenkt-deg
Så sett i gang. Fall ned. Verden ser annerledes ut fra bakken. -Oprah Winfrey
så-sett-i-gang-fall-ned-verden-annerledes-ut-fra-bakken
Jeg ser våren gå gjennom verden Den legger igjen sin grønne latter og har en avtale med solen -Vår
jeg-våren-gå-gjennom-verden-den-legger-igjen-grønne-latter-og-har-avtale-med-solen
Verden ser bedre ut gjennom et smilehull. -Smil
verden-bedre-ut-gjennom-et-smilehull