Måker eier ikke samfunnsånd, skal ha, skal ha. Jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett.


måker-eier-ikke-samfunnsånd-skal-skal-jeg-tør-ikke-tenke-på-hvilket-parti-ville-stemt-på-hvis-hadde-hatt-stemmerett
fuglermåkereierikkesamfunnsåndskaljegtørtenkehvilketpartivillestemthvishaddehattstemmerettmåker eiereier ikkeikke samfunnsåndskal haskal hajeg tørtør ikkeikke tenketenke påpå hvilkethvilket partiparti dede villeville haha stemtstemt påpå hvishvis dede haddehadde hatthatt stemmerettmåker eier ikkeeier ikke samfunnsåndjeg tør ikketør ikke tenkeikke tenke påtenke på hvilketpå hvilket partihvilket parti departi de villede ville haville ha stemtha stemt påstemt på hvispå hvis dehvis de haddede hadde hatthadde hatt stemmerettmåker eier ikke samfunnsåndjeg tør ikke tenketør ikke tenke påikke tenke på hvilkettenke på hvilket partipå hvilket parti dehvilket parti de villeparti de ville hade ville ha stemtville ha stemt påha stemt på hvisstemt på hvis depå hvis de haddehvis de hadde hattde hadde hatt stemmerettjeg tør ikke tenke påtør ikke tenke på hvilketikke tenke på hvilket partitenke på hvilket parti depå hvilket parti de villehvilket parti de ville haparti de ville ha stemtde ville ha stemt påville ha stemt på hvisha stemt på hvis destemt på hvis de haddepå hvis de hadde hatthvis de hadde hatt stemmerett

Hvis jeg ikke hadde hatt dem, ville jeg måttet få lagd dem. -Dolly Parton
hvis-jeg-ikke-hadde-hatt-dem-ville-jeg-måttet-få-lagd-dem
Jeg tror at hvis jeg var gift, og hadde to barn, så ville jeg hatt mange flere rynker enn jeg har nå. -Dalai Lama
jeg-tror-at-hvis-jeg-var-gift-og-hadde-to-barn-så-ville-jeg-hatt-mange-flere-rynker-enn-jeg-har-nå
Lær de unge hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke. -Undervise
lær-unge-hvordan-skal-tenke-ikke-hva-skal-tenke
Hvis vi ikke hadde noen vinter, ville ikke våren vært så deilig; hvis vi ikke av og til møtte motgang, ville gode tider ikke være så velkomne. -Vinter
hvis-vi-ikke-hadde-noen-vinter-ville-ikke-våren-vært-så-deilig-hvis-vi-ikke-av-og-til-møtte-motgang-ville-gode-tider-ikke-være-så-velkomne
Hvordan i all verden skal jeg kunne tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? -Ukjent
hvordan-i-all-verden-skal-jeg-kunne-tenke-før-jeg-snakker-når-jeg-ikke-vet-hva-jeg-skal-før-jeg-har-sagt-det
Det er like før man må ta seg sammen Om noen timer skal alt være fryd og gammen Å - hvis æ bare hadde hatt en tidsmaskin, kunne vi ha hoppa fram til påskeuka i april -Jul
det-er-like-før-man-må-ta-seg-sammen-om-noen-timer-skal-alt-være-fryd-og-gammen-Å-hvis-æ-bare-hadde-hatt-tidsmaskin-kunne-vi-hoppa-fram-til