Må vi snakke så mye om navnet mitt?


må-vi-snakke-så-mye-om-navnet-mitt
audhild gregoriusdotter rotevatnvisnakkemyeomnavnetmittmå vivi snakkesnakke såså myemye omom navnetnavnet mittmå vi snakkevi snakke såsnakke så myeså mye ommye om navnetom navnet mittmå vi snakke såvi snakke så myesnakke så mye omså mye om navnetmye om navnet mittmå vi snakke så myevi snakke så mye omsnakke så mye om navnetså mye om navnet mitt

Men navnet Lillegull lyder jeg ikke lenger. Det navnet fikk jeg i vuggegave fordi jeg hadde gulsott ved fødselen. Ikke før jeg giftet meg, ble jeg kvitt Lillegull-navnet. -Navn
men-navnet-lillegull-lyder-jeg-ikke-lenger-det-navnet-fikk-jeg-i-vuggegave-fordi-jeg-hadde-gulsott-ved-fødselen-ikke-før-jeg-giftet-meg-ble-jeg
Det finnes så mye godt i den verste av oss, og så mye vondt i den beste av oss, at det ikke sømmer seg for noen av oss å snakke om resten av oss. -Ukjent
det-finnes-så-mye-godt-i-den-verste-av-oss-og-så-mye-vondt-i-den-beste-av-oss-at-det-ikke-sømmer-seg-for-noen-av-oss-å-snakke-om-resten-av-oss
En egoist er en som insisterer på å snakke om seg selv når du vil snakke om deg. -Ukjent
en-egoist-er-som-insisterer-på-å-snakke-om-seg-selv-når-du-vil-snakke-om-deg
Prat og veltalenhet er ikke det samme: Å snakke og å snakke godt, er to forskjellige ting. En dåre kan prate, men en klok mann taler. -Veltalenhet
prat-og-veltalenhet-er-ikke-det-samme-Å-snakke-og-å-snakke-godt-er-to-forskjellige-ting-en-dåre-kan-prate-men-klok-mann-taler