Lykken vokser på vår egen åker og kan ikke plukkes i fremmede hager.


lykken-vokser-på-vår-egen-åker-og-kan-ikke-plukkes-i-fremmede-hager
douglas jerroldlykkenvokservåregenåkerogkanikkeplukkesfremmedehagerlykken vokservokser påpå vårvår egenegen åkeråker ogog kankan ikkeikke plukkesplukkes ii fremmedefremmede hagerlykken vokser påvokser på vårpå vår egenvår egen åkeregen åker ogåker og kanog kan ikkekan ikke plukkesikke plukkes iplukkes i fremmedei fremmede hagerlykken vokser på vårvokser på vår egenpå vår egen åkervår egen åker ogegen åker og kanåker og kan ikkeog kan ikke plukkeskan ikke plukkes iikke plukkes i fremmedeplukkes i fremmede hagerlykken vokser på vår egenvokser på vår egen åkerpå vår egen åker ogvår egen åker og kanegen åker og kan ikkeåker og kan ikke plukkesog kan ikke plukkes ikan ikke plukkes i fremmedeikke plukkes i fremmede hager

Jeg søkte etter lykken ute i det fremmede, og aktet aldri på at jeg hadde et hjem hvor jeg kunne funnet den. -Henrik Ibsen
jeg-søkte-etter-lykken-ute-i-det-fremmede-og-aktet-aldri-på-at-jeg-hadde-et-hjem-hvor-jeg-kunne-funnet-den
Klagar du livet for gråe dagar, umetta magar, sorger og sår? Verst er å gå frå usådd åker og ufødd vår. -Livet
klagar-du-livet-for-gråe-dagar-umetta-magar-sorger-og-sår-verst-er-å-gå-frå-usådd-åker-og-ufødd-vår
Jeg har innsett at lykken ikke vokser proporsjonalt med hvor store mål man setter seg og hva man oppnår av suksess i livet. -Lykke
jeg-har-innsett-at-lykken-ikke-vokser-proporsjonalt-med-hvor-store-mål-man-setter-seg-og-hva-man-oppnår-av-suksess-i-livet
Lykken er det som du venter på, til din lugg blir grå. Og siden er lykken det som var, og du ikke har. -Arnulf Øverland
lykken-er-det-som-du-venter-på-til-din-lugg-blir-grå-og-siden-er-lykken-det-som-var-og-du-ikke-har
Vi vil nok få hageelskere på nakken. Men hagefolket kan bare ryke og reise. Jeg har hage selv og liker ikke hager. -Hage
vi-vil-nok-få-hageelskere-på-nakken-men-hagefolket-kan-bare-ryke-og-reise-jeg-har-hage-selv-og-liker-ikke-hager
Det er just den rette opprørsånd å kreve lykken her i livet. Hva rett har vi mennesker til lykken? Nei, vi skal gjøre vår plikt, frue! -Henrik Ibsen
det-er-just-den-rette-opprørsånd-å-kreve-lykken-her-i-livet-hva-rett-har-vi-mennesker-til-lykken-nei-vi-skal-gjøre-vår-plikt-frue