Lykken er der vi finner den, men sjelden der vi søker den.


lykken-er-der-vi-finner-den-men-sjelden-der-vi-søker-den
lykkelykkenerdervifinnerdenmensjeldensøkerdenlykken erer derder vivi finnerfinner denmen sjeldensjelden derder vivi søkersøker denlykken er derer der vider vi finnervi finner denmen sjelden dersjelden der vider vi søkervi søker denlykken er der vier der vi finnerder vi finner denmen sjelden der visjelden der vi søkerder vi søker denlykken er der vi finnerer der vi finner denmen sjelden der vi søkersjelden der vi søker den

Gleden finner man sjelden der man leter etter den. -Samuel Johnson
gleden-finner-man-sjelden-der-man-leter-etter-den
Ingen maske kan skjule kjærligheten der den er, eller gi inntrykk av den der den ikke er. -François de La Rochefoucauld
ingen-maske-kan-skjule-kjærligheten-der-den-er-eller-gi-inntrykk-av-den-der-den-ikke-er
Vi er så vant til å tenkt at verden, den er der ute. Men verden er jo her. I Oslo finner du hele verden trykket sammen. -Oslo
vi-er-så-vant-til-å-tenkt-at-verden-den-er-der-ute-men-verden-er-jo-her-i-oslo-finner-du-hele-verden-trykket-sammen
Den lykken du søker bak blånende fjell, kan hende du alltid har eiet den selv. -Lykke
den-lykken-du-søker-bak-blånende-fjell-kan-hende-du-alltid-har-eiet-den-selv
Den som ikke finner nytelsen noe annet sted, søker den i smerten. -Smerte
den-som-ikke-finner-nytelsen-noe-annet-sted-søker-den-i-smerten
Der er to mænd i verden, der bestandig krydser min vej, den ene er ham jeg elsker, den anden elsker mig. -Elske
der-er-to-mænd-i-verden-der-bestandig-krydser-min-vej-den-ene-er-ham-jeg-elsker-den-anden-elsker-mig