Lykke ligger ikke i selve lykken, men i strevet etter å bli lykkelig.


lykke-ligger-ikke-i-selve-lykken-men-i-strevet-etter-å-bli-lykkelig
lykkelykkeliggerikkeselvelykkenmenstrevetetterblilykkeliglykke liggerligger ikkeikke ii selveselve lykkenmen ii strevetstrevet etteretter åå blibli lykkeliglykke ligger ikkeligger ikke iikke i selvei selve lykkenmen i streveti strevet etterstrevet etter åetter å bliå bli lykkeliglykke ligger ikke iligger ikke i selveikke i selve lykkenmen i strevet etteri strevet etter åstrevet etter å blietter å bli lykkeliglykke ligger ikke i selveligger ikke i selve lykkenmen i strevet etter åi strevet etter å blistrevet etter å bli lykkelig

Drømmen om lykke er mer enn selve lykken. -Jovan Ducic
drømmen-om-lykke-er-mer-enn-selve-lykken
Å bli lykkelig ligger ikke i å eie mye, men i å elske mye og å håpe. -Lykke
Å-bli-lykkelig-ligger-ikke-i-å-eie-mye-men-i-å-elske-mye-og-å-håpe
Men denne lykken, denne lykken, hvor er den? Hvem kan si om seg selv at han er lykkelig? -Lykke
men-denne-lykken-denne-lykken-hvor-er-den-hvem-kan-om-seg-selv-at-han-er-lykkelig
Den sanne lykke består i å kunne være lykkelig uten lykke. -Lykke
den-sanne-lykke-består-i-å-kunne-være-lykkelig-uten-lykke
Jeg har daglige glimt av glede, men ikke lykke. Se på trærne utenfor. Sterk vind rusker i dem, og de kjemper mot hverandre. Er vinden lykkelig, er trærne lykkelige? -Lykke
jeg-har-daglige-glimt-av-glede-men-ikke-lykke-se-på-trærne-utenfor-sterk-vind-rusker-i-dem-og-kjemper-mot-hverandre-er-vinden-lykkelig-er