Lykke, det er først og fremst den stille, glade, trygge følelse av skyldfrihet.


lykke-det-er-først-og-fremst-den-stille-glade-trygge-følelse-av-skyldfrihet
henrik ibsenlykkedeterførstogfremstdenstillegladetryggefølelseavskyldfrihetdet erer førstførst ogog fremstfremst denden stilletrygge følelsefølelse avav skyldfrihetdet er førster først ogførst og fremstog fremst denfremst den stilletrygge følelse avfølelse av skyldfrihetdet er først oger først og fremstførst og fremst denog fremst den stilletrygge følelse av skyldfrihetdet er først og fremster først og fremst denførst og fremst den stille

En stil er først og fremst en følelse. -Litteratur
en-stil-er-først-og-fremst-følelse
Innvandringen må begrenses, og da først og fremst den fremmedkulturelle. -Innvandring
innvandringen-må-begrenses-og-da-først-og-fremst-den-fremmedkulturelle
Bunnløs lykke er ikke et fyrverkeri den er stille som snø, stille som snø -Lykke
bunnløs-lykke-er-ikke-et-fyrverkeri-den-er-stille-som-snø-stille-som-snø
Å være kvinne er en forferdelig oppgave, siden den først og fremst handler om å ha med menn å gjøre. -Kvinner og menn
Å-være-kvinne-er-forferdelig-oppgave-siden-den-først-og-fremst-handler-om-å-med-menn-å-gjøre
Ungdom, det er først og fremst hormonenes overmakt over argumentene. -Ungdom
ungdom-det-er-først-og-fremst-hormonenes-overmakt-over-argumentene
En sorg kommer først som lykke. Ulykkelig kjærlighet er først lykkelig. -Kjærlighet - ulykkelig
en-sorg-kommer-først-som-lykke-ulykkelig-kjærlighet-er-først-lykkelig