Lykke - aldri mer enn en kopp unna.


lykke-aldri-mer-enn-kopp-unna
kaffelykkealdrimerennkoppunnalykkealdrialdri mermer ennenn enen koppkopp unnaaldri meraldri mer ennmer enn enenn en koppen kopp unnaaldri mer ennaldri mer enn enmer enn en koppenn en kopp unnaaldri mer enn enaldri mer enn en koppmer enn en kopp unna

Aldri lenger enn et sukk unna -Mor
aldri-lenger-enn-et-sukk-unna
Drømmen om lykke er mer enn selve lykken. -Jovan Ducic
drømmen-om-lykke-er-mer-enn-selve-lykken
Jeg vil heller ha en kopp te enn å ligge med noen. -Te
jeg-vil-heller-kopp-te-enn-å-ligge-med-noen
Oppdagelsen av en ny rett betyr mer for menneskeslektens lykke enn oppdagelsen av en ny stjerne. -Matretter
oppdagelsen-av-ny-rett-betyr-mer-for-menneskeslektens-lykke-enn-oppdagelsen-av-ny-stjerne
En sann venn betyr mer for vår lykke enn tusen fiender for vår ulykke. -Venn
en-sann-venn-betyr-mer-for-vår-lykke-enn-tusen-fiender-for-vår-ulykke