Lover kan ikke gi folk bedre moral, men jo bedre moral folk har, jo bedre lover lager de.


lover-kan-ikke-gi-folk-bedre-moral-men-jo-bedre-moral-folk-har-jo-bedre-lover-lager
lovloverkanikkegifolkbedremoralmenjomoralharloverlagerlover kankan ikkeikke gigi folkfolk bedrebedre moralmen jojo bedrebedre moralmoral folkfolk harjo bedrebedre loverlover lagerlager delover kan ikkekan ikke giikke gi folkgi folk bedrefolk bedre moralmen jo bedrejo bedre moralbedre moral folkmoral folk harjo bedre loverbedre lover lagerlover lager delover kan ikke gikan ikke gi folkikke gi folk bedregi folk bedre moralmen jo bedre moraljo bedre moral folkbedre moral folk harjo bedre lover lagerbedre lover lager delover kan ikke gi folkkan ikke gi folk bedreikke gi folk bedre moralmen jo bedre moral folkjo bedre moral folk harjo bedre lover lager de

Akkurat som det trengs lover for å opprettholde en høy moral, trengs det også høy moral for å opprettholde lovene. -Niccolò Machiavelli
akkurat-som-det-trengs-lover-for-å-opprettholde-høy-moral-trengs-det-også-høy-moral-for-å-opprettholde-lovene
Det er bedre at du ikke gir noe løfte enn at du lover og ikke holder ord. -Løfte
det-er-bedre-at-du-ikke-gir-noe-løfte-enn-at-du-lover-og-ikke-holder-ord
Du kan ta folk for en masse; du kan ta dem for bedrag, for lureri, for alt mulig rart, men at jeg er homo, det kan du faktisk ikke ta meg for. Finn på noe bedre! -Finn Schjøll
du-kan-ta-folk-for-masse-du-kan-ta-dem-for-bedrag-for-lureri-for-alt-mulig-rart-men-at-jeg-er-homo-det-kan-du-faktisk-ikke-ta-meg-for-finn-på-noe
Det er bare én sann moral for hvert menneske, men hvert menneske har ikke den samme sanne moral. -George Bernard Shaw
det-er-bare-én-sann-moral-for-hvert-menneske-men-hvert-menneske-har-ikke-den-samme-sanne-moral
Nød bryter alle lover. Men derfor trenger vi ikke lage lover som skaper mer nød. -Otto Ludwig
nød-bryter-alle-lover-men-derfor-trenger-vi-ikke-lage-lover-som-skaper-mer-nød
Moral er en holdning som vi inntar overfor folk vi misliker. -Oscar Wilde
moral-er-holdning-som-vi-inntar-overfor-folk-vi-misliker