Livsvisdom består blant annet i kunsten å forkaste det uvesentlige.


livsvisdom-består-blant-annet-i-kunsten-å-forkaste-det-uvesentlige
lin yutanglivsvisdombestårblantannetkunstenforkastedetuvesentligelivsvisdom bestårbestår blantblant annetannet ii kunstenkunsten åå forkasteforkaste detdet uvesentligelivsvisdom består blantbestår blant annetblant annet iannet i kunsteni kunsten åkunsten å forkasteå forkaste detforkaste det uvesentligelivsvisdom består blant annetbestår blant annet iblant annet i kunstenannet i kunsten åi kunsten å forkastekunsten å forkaste detå forkaste det uvesentligelivsvisdom består blant annet ibestår blant annet i kunstenblant annet i kunsten åannet i kunsten å forkastei kunsten å forkaste detkunsten å forkaste det uvesentlige

Suksess består ofte i kunsten å holde for seg selv det man ikke vet. -Ukjent
suksess-består-ofte-i-kunsten-å-holde-for-seg-selv-det-man-ikke-vet
Kunsten å være lykkelig består i å gjøre sine gleder enkle. -Lykke
kunsten-å-være-lykkelig-består-i-å-gjøre-sine-gleder-enkle
Deri består mest kunsten, nemlig uti få ord å inneslutte en stor mening. -Poesi
deri-består-mest-kunsten-nemlig-uti-få-ord-å-inneslutte-stor-mening
Jeg har lært mye av Wenche Foss. Blant annet det å gå hjem fra fest. -Herborg Kråkevik
jeg-har-lært-mye-av-wenche-foss-blant-annet-det-å-gå-hjem-fra-fest
Blant de største oppfinnelsene som menneskeånden har gjort i nyere tid, står etter min mening kunsten å bedømme bøker uten å ha lest dem. -Georg Christoph Lichtenberg
blant-største-oppfinnelsene-som-menneskeånden-har-gjort-i-nyere-tid-står-etter-min-mening-kunsten-å-bedømme-bøker-uten-å-lest-dem
Er politikk noe annet enn kunsten å lyve i rett tid? -Politikk
er-politikk-noe-annet-enn-kunsten-å-lyve-i-rett-tid