Livet slutter ikke å være morsomt når folk dør, og det slutter ikke å være alvorlig når folk ler.


livet-slutter-ikke-å-være-morsomt-når-folk-dør-og-det-slutter-ikke-å-være-alvorlig-når-folk-ler
livetlivetslutterikkeværemorsomtnårfolkdørogdetalvorliglerlivet slutterslutter ikkeikke åå værevære morsomtmorsomt nårnår folkfolk dørog detdet slutterslutter ikkeikke åå værevære alvorligalvorlig nårnår folkfolk lerlivet slutter ikkeslutter ikke åikke å væreå være morsomtvære morsomt nårmorsomt når folknår folk dørog det slutterdet slutter ikkeslutter ikke åikke å væreå være alvorligvære alvorlig nåralvorlig når folknår folk lerlivet slutter ikke åslutter ikke å væreikke å være morsomtå være morsomt nårvære morsomt når folkmorsomt når folk dørog det slutter ikkedet slutter ikke åslutter ikke å væreikke å være alvorligå være alvorlig nårvære alvorlig når folkalvorlig når folk lerlivet slutter ikke å væreslutter ikke å være morsomtikke å være morsomt nårå være morsomt når folkvære morsomt når folk dørog det slutter ikke ådet slutter ikke å væreslutter ikke å være alvorligikke å være alvorlig nårå være alvorlig når folkvære alvorlig når folk ler

Kjærlighet slutter å være en nytelse når den slutter å være en hemmelighet. -Kjærlighet
kjærlighet-slutter-å-være-nytelse-når-den-slutter-å-være-hemmelighet
Livet slutter ikke bra. Men det er bra det slutter. -Hjalmar Söderberg
livet-slutter-ikke-bra-men-det-er-bra-det-slutter
Den dagen du slutter å bli bedre, den dagen slutter du å være god. -Oliver Cromwell
den-dagen-du-slutter-å-bli-bedre-den-dagen-slutter-du-å-være-god
Musikere pensjonerer seg ikke, de slutter når det ikke er mer musikk igjen i dem. -Musiker
musikere-pensjonerer-seg-ikke-slutter-når-det-ikke-er-mer-musikk-igjen-i-dem
Selv om den ikke er kjent, slutter ikke sannheten å være sann. -Sannhet
selv-om-den-ikke-er-kjent-slutter-ikke-sannheten-å-være-sann
Våre fiender er oppfinnsomme og ressurssterke. Det er vi også. De slutter aldri å pønske ut nye måter å skade vårt land og vårt folk på. Det gjør ikke vi heller. -Dumt sagt
våre-fiender-er-oppfinnsomme-og-ressurssterke-det-er-vi-også-de-slutter-aldri-å-pønske-ut-nye-måter-å-skade-vårt-land-og-vårt-folk-på-det