Livet skal ikke være som en roman vi har fått som gave, men som en roman vi selv har skrevet.


livet-skal-ikke-være-som-roman-vi-har-fått-som-gave-men-som-roman-vi-selv-har-skrevet
livetlivetskalikkeværesomromanviharfåttgavemenselvskrevetlivet skalskal ikkeikke værevære somsom enen romanroman vivi harhar fåttfått somsom gavemen somsom enen romanroman vivi selvselv harhar skrevetlivet skal ikkeskal ikke væreikke være somvære som ensom en romanen roman viroman vi harvi har fåtthar fått somfått som gavemen som ensom en romanen roman viroman vi selvvi selv harselv har skrevetlivet skal ikke væreskal ikke være somikke være som envære som en romansom en roman vien roman vi harroman vi har fåttvi har fått somhar fått som gavemen som en romansom en roman vien roman vi selvroman vi selv harvi selv har skrevetlivet skal ikke være somskal ikke være som enikke være som en romanvære som en roman visom en roman vi haren roman vi har fåttroman vi har fått somvi har fått som gavemen som en roman visom en roman vi selven roman vi selv harroman vi selv har skrevet

Blant de mange verdener som mennesket ikke har fått i gave av naturen, men har skapt på egen hånd, er bøkenes verden den største. -Hermann Hesse
blant-mange-verdener-som-mennesket-ikke-har-fått-i-gave-av-naturen-men-har-skapt-på-egen-hånd-er-bøkenes-verden-den-største
Livet er en dårlig roman av en stor dikter. -Livet er
livet-er-dårlig-roman-av-stor-dikter
Livet er Guds roman. La han skrive den. -Livet er
livet-er-guds-roman-la-han-skrive-den
Når hun er elegant kledd, ser hun ut som en «édition de luxe» av en dårlig fransk roman. -Oscar Wilde
når-hun-er-elegant-kledd-hun-ut-som-édition-luxe-av-dårlig-fransk-roman
Jeg tror den viktigste livsoppgaven vi alle har fått, er å bli det beste av oss selv – uansett hvor vanskelig livet kan være. -Være seg selv
jeg-tror-den-viktigste-livsoppgaven-vi-alle-har-fått-er-å-bli-det-beste-av-oss-selv-uansett-hvor-vanskelig-livet-kan-være