Livet er utfoldelse, frihet og forsvar mot alt som begrenser det.


livet-er-utfoldelse-frihet-og-forsvar-mot-alt-som-begrenser-det
livet erliveterutfoldelsefrihetogforsvarmotaltsombegrenserdetlivet erer utfoldelsefrihet ogog forsvarforsvar motmot altalt somsom begrenserbegrenser detlivet er utfoldelsefrihet og forsvarog forsvar motforsvar mot altmot alt somalt som begrensersom begrenser detfrihet og forsvar motog forsvar mot altforsvar mot alt sommot alt som begrenseralt som begrenser detfrihet og forsvar mot altog forsvar mot alt somforsvar mot alt som begrensermot alt som begrenser det

Jeg tror vi er inne i en trend som ikke kan snus, på vei mot mer frihet og demokrati - men det kan endre seg. -Al Gore
jeg-tror-vi-er-inne-i-trend-som-ikke-kan-snus-på-vei-mot-mer-frihet-og-demokrati-men-det-kan-endre-seg
Frihet er alltid frihet for dem som tenker annerledes. -Rosa Luxembourg
frihet-er-alltid-frihet-for-dem-som-tenker-annerledes
Kjærlighet er ikke alt her i livet, men det er i hvert fall bedre enn alt som kommer på andreplass. -Ukjent
kjærlighet-er-ikke-alt-her-i-livet-men-det-er-i-hvert-fall-bedre-enn-alt-som-kommer-på-andreplass
Frihet krever mot til å gå verden i møte uten maske. -Christian Askø Næss
frihet-krever-mot-til-å-gå-verden-i-møte-uten-maske
Prøv ikke å få alt til å gå som du gjerne vil, men ønsk heller at alt skal gå som det går, og det vil gå deg godt her i livet. -Livsvisdom
prøv-ikke-å-få-alt-til-å-gå-som-du-gjerne-vil-men-ønsk-heller-at-alt-skal-gå-som-det-går-og-det-vil-gå-deg-godt-her-i-livet
New York er den eneste byen der det å ha bil begrenser din bevegelighet. -Warren D. Leight
new-york-er-den-eneste-byen-der-det-å-bil-begrenser-din-bevegelighet