Livet er merkelig. Hvis man nekter å godta annet enn det beste, hender det ofte at man får det.


livet-er-merkelig-hvis-man-nekter-å-godta-annet-enn-det-beste-hender-det-ofte-at-man-får-det
william somerset maughamlivetermerkelighvismannektergodtaannetenndetbestehenderofteatfårdetlivet erer merkelighvis manman nekternekter åå godtagodta annetannet ennenn detdet bestehender detdet ofteofte atat manman fårfår detlivet er merkelighvis man nekterman nekter ånekter å godtaå godta annetgodta annet ennannet enn detenn det bestehender det oftedet ofte atofte at manat man fårman får dethvis man nekter åman nekter å godtanekter å godta annetå godta annet enngodta annet enn detannet enn det bestehender det ofte atdet ofte at manofte at man fårat man får dethvis man nekter å godtaman nekter å godta annetnekter å godta annet ennå godta annet enn detgodta annet enn det bestehender det ofte at mandet ofte at man fårofte at man får det

Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Om politikk er det tåpelig å spå. Man høster ingen ære hvis man får rett, og skam hvis man tar feil. -Ukjent
om-politikk-er-det-tåpelig-å-spå-man-høster-ingen-ære-hvis-man-får-rett-og-skam-hvis-man-tar-feil
Hvis man velger å være tilskuer til livet, må man ikke undres over at det man ser, er teater. -Livet
hvis-man-velger-å-være-tilskuer-til-livet-må-man-ikke-undres-over-at-det-man-er-teater
Når man gløtter på døra til gjennomsnittet, så ser man at det er alt annet enn gjennomsnittlig. -Linn Ullmann
når-man-gløtter-på-døra-til-gjennomsnittet-så-man-at-det-er-alt-annet-enn-gjennomsnittlig
Av dovenskap får man ikke annet enn lus og lange negler. -Dovenskap
av-dovenskap-får-man-ikke-annet-enn-lus-og-lange-negler