Livet er kunsten å trekke tilstrekkelige konklusjoner på utilstrekkelige premisser.


livet-er-kunsten-å-trekke-tilstrekkelige-konklusjoner-på-utilstrekkelige-premisser
livet erliveterkunstentrekketilstrekkeligekonklusjonerutilstrekkeligepremisserlivet erer kunstenkunsten åå trekketrekke tilstrekkeligetilstrekkelige konklusjonerkonklusjoner påpå utilstrekkeligeutilstrekkelige premisserlivet er kunstener kunsten åkunsten å trekkeå trekke tilstrekkeligetrekke tilstrekkelige konklusjonertilstrekkelige konklusjoner påkonklusjoner på utilstrekkeligepå utilstrekkelige premisserlivet er kunsten åer kunsten å trekkekunsten å trekke tilstrekkeligeå trekke tilstrekkelige konklusjonertrekke tilstrekkelige konklusjoner påtilstrekkelige konklusjoner på utilstrekkeligekonklusjoner på utilstrekkelige premisserlivet er kunsten å trekkeer kunsten å trekke tilstrekkeligekunsten å trekke tilstrekkelige konklusjonerå trekke tilstrekkelige konklusjoner påtrekke tilstrekkelige konklusjoner på utilstrekkeligetilstrekkelige konklusjoner på utilstrekkelige premisser

Livet imiterer kunsten langt mer enn kunsten imiterer livet. -Livet
livet-imiterer-kunsten-langt-mer-enn-kunsten-imiterer-livet
Alderdom: Først glemmer man navn, så glemmer man ansikter, så glemmer man å trekke opp glidelåsen - og til slutt glemmer man å trekke den ned. -George Burns
alderdom-først-glemmer-man-navn-så-glemmer-man-ansikter-så-glemmer-man-å-trekke-opp-glidelåsen-og-til-slutt-glemmer-man-å-trekke-den-ned
Kvinner må lære å la menn organisere på egne premisser. -Erna Solberg
kvinner-må-lære-å-menn-organisere-på-egne-premisser
Kunsten er lang, livet er kort. -Kunst
kunsten-er-lang-livet-er-kort
Kunsten å leve må man fortsette å lære gjennom hele livet. -Lucius Annæus Seneca
kunsten-å-leve-må-man-fortsette-å-lære-gjennom-hele-livet