Livet er hva vi gjør det til. Reiser er reisende. Det vi ser er ikke hva vi ser, men hva vi er.


livet-er-hva-vi-gjør-det-til-reiser-er-reisende-det-vi-er-ikke-hva-vi-men-hva-vi-er
livet erliveterhvavigjørdettilreiserreisendedetikkemenerlivet erer hvahva vivi gjørgjør detdet tilreiser erer reisendedet vivi serser erer ikkeikke hvahva vivi sermen hvahva vivi erlivet er hvaer hva vihva vi gjørvi gjør detgjør det tilreiser er reisendedet vi servi ser erser er ikkeer ikke hvaikke hva vihva vi sermen hva vihva vi erlivet er hva vier hva vi gjørhva vi gjør detvi gjør det tildet vi ser ervi ser er ikkeser er ikke hvaer ikke hva viikke hva vi sermen hva vi erlivet er hva vi gjører hva vi gjør dethva vi gjør det tildet vi ser er ikkevi ser er ikke hvaser er ikke hva vier ikke hva vi ser

For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier. -Ord og handling
for-å-vite-hva-folk-virkelig-mener-skal-legge-mer-merke-til-hva-gjør-enn-hva-sier
Det uopprettelige ser vi først når - Når - ? Når vi døde vågner. Ja, hva ser vi så egentlig? Vi ser at vi aldri har levet. -Henrik Ibsen
det-uopprettelige-vi-først-når-når-når-vi-dø-vågner-ja-hva-vi-så-egentlig-vi-at-vi-aldri-har-levet
Den reisende ser det han ser, turdeltakeren ser det man viser ham. -Reise
den-reisende-det-han-turdeltakeren-det-man-viser-ham
Barn forteller hva de gjør, menn hva de har gjort, dårer hva de skal gjøre. -Johan Oxenstierna
barn-forteller-hva-gjør-menn-hva-har-gjort-dårer-hva-skal-gjøre
Et menneske skal dømmes - ikke etter hva det har feilet, men etter hva det har nådd; ikke etter hva det tror, men etter dets vilje til godt og sant. -Dømme
et-menneske-skal-dømmes-ikke-etter-hva-det-har-feilet-men-etter-hva-det-har-nådd-ikke-etter-hva-det-tror-men-etter-dets-vilje-til-godt-og-sant